Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 – grupy II-V

PIERWSZY TEMAT MIESIĄCA: ME AND MY BAG: nazywamy przybory szkolne i zabawki, rozumiemy polecenia, rozwijamy rozumienie ze słuchu, odgrywamy historyjkę, rozumiemy sens piosenek, które śpiewamy. DRUGI TEMAT MIESIĄCA: JESIEŃ – nazywamy kolory, znamy cechy charakterystyczne jesieni, rozwijamy umiejętność odpowiadania na pytania. TRZECI TEMAT MIESIĄCA: Z KODUSIEM WŚRÓD MATEMATYKI ( innowacja pedagogiczna ) – znamy i nazywamy figury geometryczne, rozwijamy spostrzegawczość, pamięć i koncentrację.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 ( grupy II-V )

 ME AND MY BAG 1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, point to the…, show me…, please. 2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this? It’s… Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag. 3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki.

Zabawy na placu

KUCHENNE REWOLUCJE

INFORMACJE BIEŻĄCE

DRODZY RODZICE 7 GRUDNIA 2020 ORGANIZUJEMY W PRZEDSZKOLU ” MIKOŁAJKI” ORAZ ” DZIEŃ CZERWONY”. WSZYSCY UBIERAMY SIĘ NA CZERWONO, POTRAWY W JADŁOSPISIE – W KOLORZE CZERWONYM. TEGO DNIA UBIERAMY CHOINKI W POSZCZEGÓLNYCH SALACH.BĘDZIEMY BAWIĆ SIĘ Z KOLOREM CZERWONYM I ŚPIEWAĆ ŚWIĄTECZNE PIOSENKI. KAŻDE DZIECKO OTRZYMA MIKOŁAJKOWY PREZENT. FOTO RELACJA ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE KAŻDEJ GRUPY. ——————————————————————————————————————– KUCHENNE REWOLUCJE W LISTOPADZIE Drodzy Rodzice! 10 listopada 2020 ” Dzień włoski”. Tego dnia.