Wrzesień 2020 | Date Archive |

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 – grupy II-V

PIERWSZY TEMAT MIESIĄCA: ME AND MY BAG: nazywamy przybory szkolne i zabawki, rozumiemy polecenia, rozwijamy rozumienie ze słuchu, odgrywamy historyjkę, rozumiemy sens piosenek, które śpiewamy. DRUGI TEMAT MIESIĄCA: JESIEŃ – nazywamy kolory, znamy cechy charakterystyczne jesieni, rozwijamy umiejętność odpowiadania na pytania. TRZECI TEMAT MIESIĄCA: Z KODUSIEM WŚRÓD MATEMATYKI ( innowacja pedagogiczna ) – znamy i nazywamy figury geometryczne, rozwijamy spostrzegawczość, pamięć i koncentrację.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 ( grupy II-V )

 ME AND MY BAG 1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, point to the…, show me…, please. 2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this? It’s… Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag. 3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki.

Zabawy na placu

KUCHENNE REWOLUCJE

INFORMACJE BIEŻĄCE

13 maja 2021 „ Dzień w kolorze zielonym” – Potrawy, w jadłospisie dnia dla przedszkola będą w kolorze zielonym. Wszyscy ubieramy się „na zielono” i bawimy się z barwą zieloną. 70 rocznica przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy. http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2021/04/List-Zarzadu-Dzielnicy-2.pdf WAŻNE, PRACA PRZEDSZKOLA OD 26 KWIETNIA 2021 Drodzy rodzice, od 26 kwietnia 2021 rezygnujemy z cateringu i wznawiamy żywienie na miejscu, w przedszkolu. W sprawie opłaty za korzystanie przez dzieci z.

Skip to content