Kącik logopedyczny

„Co to będzie …? ☺ ”

Drogie dzieci i drodzy rodzice,
Dzisiaj przygotowałam dla Was coś specjalnego, szczególnie dla dzieci z grupy III.
Choć jest to gra, którą uwielbiają dzieci z każdej grupy.
Zobaczycie obrazki, w nazwach których jest głoska „sz”, głoska, której prawidłową wymowę ćwiczą dzieci 6- i 7-letnie. Ta gra to …. Oczywiście! „Kółko i krzyżyk”!
Proponuję grę z rodzeństwem albo z rodzicami. Nie zdradzajcie znanych Wam strategii! No … może za jakiś czas ☺. Zaczynajcie!

Plansze do gry można pobrać ze strony:

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/logopedyczne-kolko-...

Zapraszam do zabawy również dzieci, które chcą popracować nad prawidłową wymową głoski „s”. Plansze do gry można pobrać ze strony:

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kółko-i-krzyżyk-s-nagłos-wygłos-i-śródgłos.pdf

Kto wygrał? ☺
Czy zaskoczyliście rodziców swoimi umiejętnościami?

Miłych chwil życzy pani Ania