INFORMACJE BIEŻĄCE

DRODZY RODZICE! 18 stycznia 2021 w godzinach przedpołudniowych BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci w grupach. Prosimy o przygotowanie strojów karnawałowych i przebranie dzieci  w domu ,przed przyprowadzeniem do przedszkola. Stroje powinny być wygodne, niekrępujące ruchów oraz odpowiednie do funkcjonowania w ciągu dnia . 21 stycznia 2021 świętujemy DZIEŃ BABCI I DZIADKA w grupach, przed południem.  Będziemy śpiewać piosenki i recytować wiersze, wykonamy również upominki do wręczenia babciom i dziadkom w domu..

Informacje COVID 19

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dn. 19.11.2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja ……………………………………………………………………………………………………. DRODZY RODZICE! W zakresie wychowania przedszkolnego, od 1 września 2020, obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia br.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie.

Historia przedszkola

Wrzesień, 2020 rok… ————————————————————————————————————— Dzięki szczególnemu zaangażowaniu Zarządu Dzielnicy oraz Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy , 1 września 2009r., ukończono rozbudowę placówki trwającą 2 lata.Funkcję dyrektora przedszkola , od 1 marca 2004, pełni Pani Dorota Babiak. Zarządzanie i organizacja. Przedszkole posiada jasno określone i akceptowane przez społeczność placówki, kierunki i cele działania. Kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej. Dzięki ukończonej rozbudowie przedszkole zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych.