INFORMACJE BIEŻĄCE

KUCHENNE REWOLUCJE W MARCU Drodzy Rodzice! 9 marca 2021 ” Dzień grecki”. Tego dnia próbujemy potrawy kuchni greckiej. Prosimy chętnych rodziców o wykonanie wspólnie z dzieckiem prezentacji o państwie Grecja : w formie papierowej i dostarczenie do przedszkola do 8 marca 2021 ( max 2 prace na każdą grupę) w formie prezentacji multimedialnej i przesłanie pliku na adres grupowy do 8 marca 2021 Wszystkie dostarczone prezentacje omówimy na forum poszczególnych.

Informacje COVID 19

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dn. 19.11.2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja ……………………………………………………………………………………………………. DRODZY RODZICE! W zakresie wychowania przedszkolnego, od 1 września 2020, obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia br.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie.