Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze marzec 2023

 • zapoznanie z wybranymi instrumentami
 • zapoznanie z filcharmonią
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • utrwalenie wiadomości na temat teatru
 • zapoznanie się z rodzajami teatrów
 • zdobywanie wiedzy na temat dinozaurów
 • wdrażanie się do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • zdobywanie wiedzy na temat wiosny
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

Sensowarjacje

Koncert „Lecimy do Afryki „

Słodkie co nie co

Pożegnanie zimy

Ćwiczenia motoryki małej

Zajęcia dydaktyczne

Teatrzyk „Skrzecząca Królewna”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze luty 2023

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
 • odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • słuchanie bajek, baśni i legend
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,  daleko, blisko
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej
 • zdobywanie wiedzy na temat muzeum, teatru

Ćwiczenia rąk

Wyślij pączka do Afryki

Mobilne Planetarium Orbitek

Spotkanie z Rycerzem tatą Wandzi

Zajęcia sensoryczne „przysmak dla sikorki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń 2023

 • zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków zimujących w Polsce
 • poznanie zasad dokarmiania ptaków w zimie
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu
 • poznanie zimowych dyscyplin sportowych
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • okazywanie szacunku osobom starszym, wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny

Dzień Włoski

Podwórkowe szaleństwo

Dzień Babci i Dziadka

Poznajemy wyposażenie kuchni oraz pracę kucharza.

Bal karnawałowy

Zajęcia dydaktyczne styczeń

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień 2022

 • poznanie oznak zimy
 • kształtowanie umiejętności stopniowania od największego do najmniejszego
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno-technicznych
 • kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego, zapoznanie się z potrzebami zwierzą
 • poznanie sposobów dokarmiania zwierząt zimą

Zajęcia sensoryczne grudzień

Występ świąteczny/ pasowanie na przedszkolaka

Zajęcia plastyczne grudzień

Zajęcia kulinarne grudzień

Zajęcia dydaktyczne grudzień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad 2022

 • Poznanie zjawisk atmosferycznych
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, które mają wpływ na nasze zdrowie, poznanie zawodu stomatologa
 • Zapoznanie się z potrzebami zwierząt domowych oraz zawodu weterynarza

Zajęcia sensoryczne listopad

W ogrodzie

Zajęcia plastyczne listopad

Teatrzyk ” Sposób na odwagę”

Zajęcia dydaktyczne listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2022

 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie
 • zapoznanie się z wyglądem dyni, kształtowanie opisywania go słowami
 • rozpoznawanie wyglądu i smaku i koloru owoców i warzyw
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych, określa rozmiar duży mały
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • wzbogacenie doświadczeń plastycznych

Zajęcia kulinarne październik

Zajęcia sensoryczne październik

Zajęcia plastyczne październik

Teatrzyk ” Złota rybka”

Pierwszy spacer

Zajęcia dydaktyczne październik

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2022

 • zapoznanie dzieci z nauczycielem
 • poznanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka
 • rozpoznanie swojego znaczka w różnych miejscach w sali
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • zachęcenie do zwracania się do siebie po imieniu

Zajęcia plastyczne wrzesień

Innowacja Eko Kraina wrzesień

Zajęcia kulinarne wrzesień

Zajęcia sensoryczne wrzesień

Zajęcia dydaktyczne wrzesień

Skip to content