Ścieżka sensoryczna- masażyk stóp

URODZINY 🙂

Zabawy ruchowe- poszerzanie sprawności ruchowej

Brzdące w Realu – warsztaty o emocjach

Dzień Praw Dziecka w Grupie II

DZIECKA PRAWA – WAŻNA SPRAWA!!! W poniedziałek ubieramy się na niebiesko.

11 Listopada

Szkoła do Hymnu

Listopadowe chmurki – praca plastyczna połączona z ćwiczeniami oddechowymi z wykorzystaniem słomek

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – listopad 2023

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk
  atmosferycznych np. padającego deszczu,
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozbudzanie świadomości narodowej – poznanie symboli narodowych,
 • nauka i uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski,
 • zapoznanie z legendą o Bazyliszku i dzielnym krawczyku,
 • zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka,
 • utrwalenie wiadomości na temat piramidy zdrowia,
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

Praca plastyczna- parasolki

Koncert ,,W warsztacie dziadka”

Zabawy matematyczne

Dzień Dyni – zabawy badawcze

Urodziny Ignasia

Jeżyki -praca plastyczna z wykorzystaniem słonecznika

Warzywa i owoce – klasyfikowanie

Jesienne drzewo – praca w zespole

Zajęcia dydaktyczne- ćwiczymy liczenie

Dzień chłopaka

Grupa

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – październik 2023

 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
 • Zauważanie rytmów, np.: w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.
 • Klasyfikowanie obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi: kształt, wielkość, kolor.
 • Poznaje gatunków drzew występujących w najbliższej okolicy przedszkola oraz zbieranie owoców drzew i wzbogacanie nimi kącika przyrody.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).
Skip to content