Grupa II

Aktywne zajęcia logopedyczne, bawiliśmy się wspaniale!

A po więcej zdjęć zapraszamy do kącika logopedycznego
http://p71.waw.pl/kacik-logopedyczny/

Zielony dzień w grupie II

Zielone zabawy

Zielone zajęcia 😉

Zielona praca plastyczna

A na koniec zielony obiadek 😋

Dumne odśpiewanie hymnu przez nasze przedszkolaki
oraz prezentacja flag –
Akcja MEN „Szkoła do hymnu”
10.11.2020 godzina 11.11

Dzień Włoski w naszej grupie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

 • poznanie pojęcia „wolność”
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn)
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych
 • poznanie wartości „kreatywności”

ŻÓŁTY DZIEŃ w naszej grupie

W tym tygodniu poznaliśmy kolejną wartość – pracowitość. Dlatego na naszym „drzewie wartości” pojawiło się kolejne serduszko.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – JĘZYK ANGIELSKI (X)

ME AND MY BAG

1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń.

2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this?

3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki małej, spostrzegawczości, odgrywanie historyjki.

4.What colour is your teddy? – nazywanie kolorów, śpiewanie piosenki, reagowanie na polecenia.

5.It’s my blue robot – budowanie pełnych zdań, udzielanie odpowiedzi yes/no.

6.Hello in Britain! – używanie pozdrowień, powitań, pożegnań.

7.Let’s do it again! – recytowanie rymowanki, pokazywanie czynności, nazywanie przedmiotów, wypowiadanie prostych zdań.

8. Autumn – śpiewanie piosenki, ilustrowanie ruchem, używanie słownictwa  na temat jesieni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik:

 1. Poznanie wartości „pracowitość” i „uprzejmość”, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia.
 2. Poznanie darów jesieni (nazw i wyglądu grzybów, jesiennych liści, owoców, wybranych drzew).
 3. Poznanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów.

A po pysznym śniadaniu…

czas na odrobinę ruchu 😃