Grupa III

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec  2021r

1. Poznanie budowy Układu Słonecznego, operowanie pojęciami: kosmos, planeta, gwiazda, Słońce, astronom

2. Kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy, poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków

3. Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie charakterystycznych dla przedwiośnia

4. Poznanie pracy rolnika oraz zwierząt z wiejskiego podwórka. Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i  ich potomstwa

Ogólnopolski program Uczymy dzieci programować Temat: W poszukiwaniu wartości współpraca

Dzieci przekonały się, że zgodne działanie w zespole pomaga pokonywać różne trudności, stawiać czoło wyzwaniom i zwyczajnie być dobrą zabawą.

Poznajemy Węgry

Dzień w kolorze brązowym w naszej grupie

Układamy symetryczne obrazki i uczymy się współpracować w parze – zabawy z kodowaniem.

Powietrzem malowane– zabawa plastyczna

Zmierz uczucia– innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę Uczuciometr Inspektora Krokodyla

Tym razem poznaliśmy uczucie zazdrości, określaliśmy stopień intensywności tego uczucia oraz szukaliśmy sposobów na radzenie sobie z zazdrością.

Rozwijamy swoje artystyczne talenty i kreatywność w pracy plastycznej „Akwarium”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne luty 2021

1.Kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody, poznawanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii; poznawanie wiadomości dotyczących soli; wdrażanie do dbania o środowisko naturalne.

2.Wzbogacanie wiadomości na temat czterech żywiołów, dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu.

3.Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie różnych sposobów podróżowania.

4.Wzbogacenie wiadomości o mieszkańcach ciepłych krajów i Dalekiej Północy. Rozwijanie umiejętności współpracy w parze i małym zespole.

Zmierz uczucia– innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę „Uczuciometr Inspektora Krokodyla”- Złość– identyfikujemy ją, poznajemy sposoby radzenia sobie ze złością i opowiadamy o własnym doświadczaniu złości.

Laurki dla Babci i Dziadka

Uroczystość z okazji Dnia Babci i DziadkaKoncert muzyczny na 102

Biały – kolor zimy, więc dziś z białym kolorem się bawimy

Bal karnawałowy

Lepimy bałwana

Zimowe zabawy– rysujemy kredą, poznajemy jej właściwości

Rozbieramy choinkę. Czas Bożego Narodzenia przeminął…

Ćwiczenia gimnastyczne z laskami

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że bal karnawałowy odbędzie się dnia 18.01.2021r. w grupach przed południem.

Prosimy o przebranie dzieci w stroje karnawałowe w domu. Strój powinien być wygodny, niekrępujący ruchów, oraz odpowiedni do funkcjonowania w ciągu dnia.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń  2021r.

1. Kształtowanie poczucia upływającego czasu; utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia oraz operowanie pojęciami- nazwami  miesięcy

2. Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka; operowanie pojęciami związanymi z dyscyplinami sportów zimowych oraz rozwijanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa

3. Kształtowanie poczucia szacunku i opiekuńczości w stosunku do osób starszych; zachęcanie do niesienia im pomocy

4. Rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania i zdrowego stylu życia; rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych

Prace nadesłane na konkurs rodzinny „Bombka”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy 🙂

Choinka dla najbliższych – praca plastyczna

Świętujemy urodziny

Praca plastyczna- Kartka świąteczna dla najbliższych

Ćwiczenia gimnastyczne metodą ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

Zmierz uczuciainnowacja pedagogiczna w oparciu o książkę Uczuciometr inspektora krokodyla

Przedszkolaki na podstawie opowiadania Powódź na ulicy Kukuryki poznały uczucie smutku. Następnie dzieliły się swoimi wrażeniami i doświadczeniami oraz próbowały zmierzyć uczuciometrem intensywność tego uczucia. Poznały również sposoby radzenia sobie ze smutkiem.

Rysujemy węglem drzewnym- poznajemy właściwości węgla

Dzień w kolorze czerwonym oraz spotkanie mikołajkowe przy choince

Zajęcia logopedyczne z całą grupą

Więcej zdjęć i ciekawych informacji w kąciku logopedycznym.

Uczymy się troszczyć o zwierzęta

Praca plastyczna Kocia maska

Ćwiczenia gimnastyczne z hula- hop

Zamierzenie wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień

  • Przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku ze zmianami w przyrodzie na zimę; poznanie troskliwości jako wartości.
  • Poznawanie różnych materiałów, z których wykonuje się ubrania; określanie cech materiałów; rozumienie konieczności ciepłego ubierania się; budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych.
  • Poznawanie form komunikacji międzyludzkiej dawniej i dziś; rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i grupie; budzenie zaufania do drugiej osoby.
  • Poznawanie utworów o wartościach wychowawczych; tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Prace nadesłane na jesienny konkurs – „Uśmiechnięta dynia”

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy kreatywności oraz dziękujemy za zaangażowanie, którego efektem są tak oryginalne i pomysłowe dzieła 🙂

Zabawy konstrukcyjne- jesteśmy pomysłowi, uczymy się współpracować

Ogólnopolski program Uczymy dzieci programować

Temat: W poszukiwaniu wartości – szacunek i tolerancja.

W zielone gramy” – zabawy z kolorem zielonym w naszej grupie.

Współpracujemy w grupach – tworzymy jesienne drzewo.

Zmierz uczucia – innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę „Uczuciometr Inspektora Krokodyla” – RADOŚĆ – identyfikujemy ją, wyrażamy w wybrany przez siebie sposób, poznajemy sposoby na radość i opowiadamy o własnym doświadczaniu radości.

Dzień włoski – prezentacja na temat Poznajemy Włochy

Akcja MEN Szkoła do hymnu – odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego

Koncert muzyczny z okazji Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Flaga Polski– zajęcie plastyczne

Ćwiczenia gimnastyczne ze skakankami

Nadzwyczajne domy- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem kubeczków jednorazowych

Zawody sportowe– uczymy się godzić z przegraną oraz gratulować zwycięskiej drużynie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad 2020r.

1. Budzenie zainteresowania swoim regionem i muzyką ludową; przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym.

2. Poznanie i wyjaśnienie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny; przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski

3. Poznanie sposobów spędzania wolnego czas, rozwijanie upodobań i pomysłowości

4. Poznawanie zainteresowań rówieśników, gromadzenie doświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role, pokonywanie nieśmiałości

5. Przybliżenie aspektu porządkowego liczby; kształtowanie umiejętności liczenia, w tym dodawania i odejmowania na konkretach

Ogólnopolski program Uczymy dzieci programowaćTemat: W poszukiwaniu wartości- uczciwość

Przedszkolaki poznały historię dzieci, które stanęły przed wyborem, czy zachować się uczciwie, czy odnieść prywatną korzyść. Następnie posegregowały obrazki na zachowania właściwe i te nie akceptowane społecznie. A na koniec zaprojektowały order uczciwości.

Zmierz uczucia- innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę Uczuciometr inspektora krokodyla

Przedszkolaki dowiedziały się czym są uczucia. Identyfikowały różne stany emocjonalne. Poznały uczucie strachu, sposoby radzenia sobie z nim oraz nauczyły się używać uczuciometru.

Tor przeszkód- ćwiczenia gimnastyczne

Lepimy z plasteliny kosz z owocami

Tworzymy gry

Dzień chiński- prezentacja na temat Poznajemy Chiny

Świętujemy urodziny w naszej grupie

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Zabawa z kodowaniem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – JĘZYK ANGIELSKI (X)

ME AND MY BAG

1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń.

2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this?

3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki małej, spostrzegawczości, odgrywanie historyjki.

4.What colour is your teddy? – nazywanie kolorów, śpiewanie piosenki, reagowanie na polecenia.

5.It’s my blue robot – budowanie pełnych zdań, udzielanie odpowiedzi yes/no.

6.Hello in Britain! – używanie pozdrowień, powitań, pożegnań.

7.Let’s do it again! – recytowanie rymowanki, pokazywanie czynności, nazywanie przedmiotów, wypowiadanie prostych zdań.

8. Autumn – śpiewanie piosenki, ilustrowanie ruchem, używanie słownictwa  na temat jesieni.

Ćwiczenia gimnastyczne w naszej grupie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik 2020r. Gr III

  • Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
  • Poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw. Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt.
  • Poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności., rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka. Poznawanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt.
  • Poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich zycia, zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku.

Zabawy dowolne w grupie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r. GR.III

1. Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm

2. Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; przestrzeganie zasad zgodnej  zabawy i praw do korzystania z kącików przez rówieśników

3. Poznanie numerów alarmowych; kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy

4. Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach