Grupa III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r. GR.III

1. Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm

2. Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; przestrzeganie zasad zgodnej  zabawy i praw do korzystania z kącików przez rówieśników

3. Poznanie numerów alarmowych; kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy

4. Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

Zabawy dowolne w grupie