Grupa III

Zabawy konstrukcyjne- jesteśmy pomysłowi, uczymy się współpracować

Ogólnopolski program Uczymy dzieci programować

Temat: W poszukiwaniu wartości – szacunek i tolerancja.

W zielone gramy” – zabawy z kolorem zielonym w naszej grupie.

Współpracujemy w grupach – tworzymy jesienne drzewo.

Zmierz uczucia – innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę „Uczuciometr Inspektora Krokodyla” – RADOŚĆ – identyfikujemy ją, wyrażamy w wybrany przez siebie sposób, poznajemy sposoby na radość i opowiadamy o własnym doświadczaniu radości.

Dzień włoski – prezentacja na temat Poznajemy Włochy

Akcja MEN Szkoła do hymnu – odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego

Koncert muzyczny z okazji Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Flaga Polski– zajęcie plastyczne

Ćwiczenia gimnastyczne ze skakankami

Nadzwyczajne domy- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem kubeczków jednorazowych

Zawody sportowe– uczymy się godzić z przegraną oraz gratulować zwycięskiej drużynie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad 2020r.

1. Budzenie zainteresowania swoim regionem i muzyką ludową; przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym.

2. Poznanie i wyjaśnienie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny; przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski

3. Poznanie sposobów spędzania wolnego czas, rozwijanie upodobań i pomysłowości

4. Poznawanie zainteresowań rówieśników, gromadzenie doświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role, pokonywanie nieśmiałości

5. Przybliżenie aspektu porządkowego liczby; kształtowanie umiejętności liczenia, w tym dodawania i odejmowania na konkretach

Ogólnopolski program Uczymy dzieci programowaćTemat: W poszukiwaniu wartości- uczciwość

Przedszkolaki poznały historię dzieci, które stanęły przed wyborem, czy zachować się uczciwie, czy odnieść prywatną korzyść. Następnie posegregowały obrazki na zachowania właściwe i te nie akceptowane społecznie. A na koniec zaprojektowały order uczciwości.

Zmierz uczucia- innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę Uczuciometr inspektora krokodyla

Przedszkolaki dowiedziały się czym są uczucia. Identyfikowały różne stany emocjonalne. Poznały uczucie strachu, sposoby radzenia sobie z nim oraz nauczyły się używać uczuciometru.

Tor przeszkód- ćwiczenia gimnastyczne

Lepimy z plasteliny kosz z owocami

Tworzymy gry

Dzień chiński- prezentacja na temat Poznajemy Chiny

Świętujemy urodziny w naszej grupie

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Zabawa z kodowaniem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – JĘZYK ANGIELSKI (X)

ME AND MY BAG

1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń.

2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this?

3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki małej, spostrzegawczości, odgrywanie historyjki.

4.What colour is your teddy? – nazywanie kolorów, śpiewanie piosenki, reagowanie na polecenia.

5.It’s my blue robot – budowanie pełnych zdań, udzielanie odpowiedzi yes/no.

6.Hello in Britain! – używanie pozdrowień, powitań, pożegnań.

7.Let’s do it again! – recytowanie rymowanki, pokazywanie czynności, nazywanie przedmiotów, wypowiadanie prostych zdań.

8. Autumn – śpiewanie piosenki, ilustrowanie ruchem, używanie słownictwa  na temat jesieni.

Ćwiczenia gimnastyczne w naszej grupie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik 2020r. Gr III

  • Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
  • Poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw. Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt.
  • Poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności., rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka. Poznawanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt.
  • Poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich zycia, zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku.

Zabawy dowolne w grupie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r. GR.III

1. Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm

2. Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; przestrzeganie zasad zgodnej  zabawy i praw do korzystania z kącików przez rówieśników

3. Poznanie numerów alarmowych; kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy

4. Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach