Grupa IV

Zabawy na świeżym powietrzu:)

Urodziny Łukasza :)

Dzień węgierski – prezentacje

Urodziny Franka 🙂

Dzień pełen wrażeń Urodziny Madzi 🙂 Tłusty czwartek i dzień w kolorze brązowym:)

Zajęcia z logorytmiki 🙂

Wiatraki- praca plastyczna 🙂

Urodziny Kuby 🙂

Zabawa na rytmice 🙂

Zabawy matematyczne 🙂

Tworzymy obrazy z figur geometrycznych 🙂

Nasze zabawy na świeżym powietrzu ⛄

Dzień w kolorze białym 😊

Dla Babci i Dziadka… ❤

Bal karnawałowy 🎈

Zabawy na śniegu ⛄

Zabawy z gazetami 😉

Urodziny Franka 😊

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LUTY 2021: kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody, poznawanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, wdrażanie do dbania o środowisko naturalne, poznanie globusa, kształtowanie poczucia szacunku do przyrody, dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu, rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie różnych sposobów podróżowania, rozwijanie słownictwa czynnego i logicznego myślenia oraz słuchu fonemowego, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą kodu.

Zabawy na śniegu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 r.

  1. Kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych,
  2. Poznawanie tradycji związanych z mijającym rokiem,
  3. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
  4. Utrwalenie nazw tygodni, pór roku, miesięcy, pór roku,
  5. Operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec,
  6. Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka,
  7. Operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych,
  8. Poznawanie symboli igrzysk olimpijskich,
  9. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
  10. Poznanie zasad zdrowego stylu życia.


Konkurs ,,Bombka”

Bardzo dziękujemy za udział w rodzinnym konkursie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ciekawych pomysłów 🙂

Nasze wspólne malowanie 🙂

Robimy stroiki świąteczne 🙂

Urodziny Piotrusia 🙂

,,Świąteczna kartka dla seniora”

Dziękujemy za wykonanie przepięknych kartek świątecznych 🙂

Świetnie się bawimy na rytmice 🙂

Zabawy na śniegu 🙂

Dzień w kolorze czerwonym, ubieranie choinki oraz odwiedziny Mikołajki 🙂

Urodziny Norberta 🙂

Konkurs ,, Uśmiechnięta dynia”- dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz gratulujemy kreatywnych pomysłów 🙂

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze (Grudzień)
1. Poznanie troskliwości jako wartości,
2. przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku ze zmianami przyrodniczymi na zimę,
3. poznanie pracy wolontariuszy,
4. rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem,
5. poznawanie źródeł ciepła,
6. wprowadzenie do zachowań proekologicznych,
7. poznawanie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia,
8. poznawanie form komunikacji międzyludzkiej dawniej i dziś,
9. rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek,
10. poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych,
11. rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu,
12. doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi.

Za nami aktywny dzień. Układanie obrazków z figur geometrycznych oraz gra na instrumentach 🙂

Zielony dzień 🙂

Dzień pełen słońca 🙂

Urodziny Ignasia 🙂

Nasz wolny czas 🙂

Dzień włoski 🙂

10.11 o godzinie 11:11 nasza grupa dumnie zaśpiewała hymn 🙂

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 🙂

Jesteśmy kreatywni 🙂

Malujemy Syrenkę Warszawską 🙂

Grupowe zajęcia logopedyczne 🙂

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 2020:

poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaka jest miłość do ojczyzny; budzenie zainteresowania własną miejscowością; poszerzanie wiedzy o rodzajach domów w różnych zakątkach Polski i świata; uświadomienie znaczenia znajomości własnego adresu; budzenie zainteresowania historią państwa polskiego; przypomnienie symboli narodowych; poznanie sposobów spędzania wolnego czasu; rozwijanie upodobań i pomysłowości, zainteresowania otaczającym światem i zainteresowaniami swoich koleżanek i kolegów.

Malowanie na folii 🙂

Jesienne zabawy na placu zabaw 🙂

Tworzymy ludziki z kasztanów 🙂

Gimnastyka 😀

Urodziny Alicji 🙂

Czas wolny 🙂

Urodziny Ignasia :) 

Żółty dzień

Jesienne zabawy na świeżym powietrzu 😀

Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań 🙂

Ćwiczymy nasze rączki 🙂

Dziś na rytmice tańczymy, śpiewami i robimy minki 🙂

Praca plastyczna – Muchomor

Mały Miś w świecie emocji

Linki do filmów edukacyjnych: https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs https://www.youtube.com/watch?v=LT7x1CRslR8

Narysuj emocje: https://www.youtube.com/watch?v=9O2Axk8FLoM

Linki dla rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=28rPHVVeW4I

Prace plastyczne: https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s

Karty do gry: https://emocjedziecka.pl/potwory-memory-karty-pobrania-emocje/

Emocje – puzzle tematyczne: http://www.jaiono.pl/2013/12/07/emocje-puzzle-tematyczne/

Termometr uczuć. Przykłady: http://przedszkolefamilia.pl/pocwicz-z-nami/starszaki/termometr-uczuc/

Dziecięce ,,sztuczki”

Domowe Zasady Ekranowe

Sportowe piątki

W każdy piątek w grupie czwartej organizowane są zabawy sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Poniżej są przykładowe zdjęcia z kilku ćwiczeń.

Dzień chiński

Praca w książkach 🙂

Jesienne zabawy na świeżym powietrzu

Urodziny Remigiusza

Jesienne drzewa- praca plastyczna

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze (Październik)
1. dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie- kolory jesieni, poznanie symboliki wybranych roślin,
2. poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt,
3. dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy,
4. zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku
5. kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów,
6. poznawanie roślinności uprawianej na polu, rozumienie potrzeby i celów uprawiania  roślin przez człowieka,
7. poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu, itp.,
8. poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt,
9. budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – JĘZYK ANGIELSKI (X)

ME AND MY BAG

1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń.

2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this?

3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki małej, spostrzegawczości, odgrywanie historyjki.

4.What colour is your teddy? – nazywanie kolorów, śpiewanie piosenki, reagowanie na polecenia.

5.It’s my blue robot – budowanie pełnych zdań, udzielanie odpowiedzi yes/no.

6.Hello in Britain! – używanie pozdrowień, powitań, pożegnań.

7.Let’s do it again! – recytowanie rymowanki, pokazywanie czynności, nazywanie przedmiotów, wypowiadanie prostych zdań.

8. Autumn – śpiewanie piosenki, ilustrowanie ruchem, używanie słownictwa  na temat jesieni.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupy IV WRZESIEŃ – poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; poznawanie i organizowanie kącików tematycznych w sali; poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; poznanie numerów alarmowych; kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy.

Zabawy na świeżym powietrzu

Jesienna aktywność