Grupa IV

Dzień włoski

Zabawy logorytmiczne

Urodziny Frania 🎂

Tor przeszkód

Dzień Babci i Dziadka ♥

Kraina Muzyki – warsztaty muzyczno – ruchowe

Urodziny Dominiki 🎂

Urodziny Ali 🎂

Urodziny Wojtusia 🎂

Bal karnawałowy 🎈 🎭

Urodziny Igorka 🎂

Układamy domino

Zabawy logorytmiczne

Rozbieramy choinkę🎄

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc styczeń 2023

 1. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków zimujących w naszym kraju; zwrócenie uwagi na ich wygląd, sposób poruszania się i zdobywania pożywienia. Zachęcanie do dokarmiania zwierząt żyjących na wolności
 2. Rozwijanie mowy; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie
 3. Okazywanie szacunku osobom starszym; czerpanie radości z obdarowywania prezentami i z przygotowania niespodzianek dla najbliższych członków rodziny
 4. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych urządzeń elektrycznych; przestrzeganie zakazu dotyczącego samodzielnego korzystania z urządzeń elektrycznych
 5. Rozwijanie umiejętności liczenia oraz klasyfikowania; stosowanie liczebników porządkowych; stosowanie pojęć: wysoko, nisko

Urodziny Adasia🎂

Dziękujemy za piękne kartki świąteczne dla seniorów

Urodziny Gabrysi 🎂

Dzień w kolorze czerwonym- Spotkanie z Mikołajem 🤶

Ubieramy choinkę 🎄

Program Profilaktyki Chorób Zakaźnych Więcej wiem, mniej choruje. Temat: Jak obronić się przed zarazkami.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grudzień 2022

 1. Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego oraz mieszkańców jurajskiego lasu.
 2. Dostrzeganie zmian w przyrodzie związanych z nadchodzącą porą roku.
 3. Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 4. Integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego.
 5. Zapoznanie ze sposobami opiekowania się zwierzętami domowymi i ich potrzebami, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Warsztaty Kraina muzyki

Ogólnopolski Program Krainy Edukacji Eko Kraina. Cuda z nieużytków Gitara z pudełka- praca w małych zespołach

Dzień Pluszowego Misia

Dzień książki

Dziękujemy za udział w konkursie plastycznym Dyniowe cuda

Teatrzyk „Recepta na odwagę”

Wspólne śpiewanie hymnu państwowego – udział w akcji „Szkoła do hymnu”

Flaga Polski- praca plastyczna

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc listopad 2022

 1. Kształtowanie  świadomości narodowej; nazywanie swojej ojczyzny, poznanie symboli narodowych i ich znaczenia
 2. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych
 3. Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą, zapoznanie z piramidą zdrowego odżywiania
 4. Liczenie w możliwie szerokim zakresie; orientacja w przestrzeni- stosowanie pojęć: na, pod, obok, za, w, przed

Dziękujemy za udział w przeglądzie prac plastycznych Miś- bohater literacki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zabawy ruchowe z woreczkami

Warsztaty Kraina Muzyki

🎂 Urodziny Emilki

Jesienny dzień – kolory jesieni

Podziwiamy rozmiary dyni 🎃

Zabawa ruchowa

Teatrzyk „Złota rybka”

Jesienne zabawy matematyczne – liczymy, klasyfikujemy, porównujemy liczebność zbiorów

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik 2022

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 3. Wskazywanie i nazywanie części ciała; rozwijanie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji przestrzennej.
 4. Rozpoznawanie i nazywanie środowisk przyrodniczych – sad, ogród, owoców i warzyw.
 5. Stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy w zakresie doskonalenia percepcji słuchowej, prawidłowego oddychania, rozwijania sprawności narządów artykulacyjnych oraz porozumiewania się, wyrażania swoich myśli, uczuć, potrzeb.

Grupa IV

Pielęgnujemy nasze rośliny 🌱

Jesienne zabawy z chustą animacyjną

Ćwiczenie ewakuacji

Urodziny Ani 🎂

Ogólnopolski Program Krainy Edukacji – EKO KRAINA

Dzieci poznały sposoby pielęgnacji roślin. Będą prowadzić obserwację i samodzielnie pielęgnować rośliny.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc wrzesień 2022

 1.  Zapoznanie z poszczególnymi pomieszczeniami przedszkola oraz poznanie  norm i zasad zgodnego współżycia w grupie
 2. Poznanie zasad ruchu drogowego- poruszanie się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej, rozpoznawanie oznaczenia przejść dla pieszych: znak drogowy, pasy; stosowanie się do oznaczeń sygnalizatora świetlnego dla pieszych
 3. Obserwowanie zmian w środowisku przyrodniczym jesienią; rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych związanych z porą roku
 4.  Rozpoznawanie i nazywanie wybranych ekosystemów ( lasu) oraz zwierząt tam żyjących, zapoznanie z jesiennymi zwyczajami wybranych zwierząt (gromadzenie zapasów, sen zimowy)
Skip to content