Informacje COVID 19

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH od 1 września 2021

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1583


Aktualne wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dn. 19.11.2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja

…………………………………………………………………………………………………….

Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach.

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-i-placowkach-od-wrzesnia

————————————————————————————————

Skip to content