Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI – MARZEC 2023

Od marca br. ruszają zajęcia z języka angielskiego we wszystkich pięciu przedszkolnych grupach dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy.

Praca oparta będzie na programie Bugs Team starter Wydawnictwa Macmillan. Bohaterami kursu będą Lucy – biedronka, Colin – dżdżownica i Bella – pszczółka.

Opierać się będzie na historyjkach obrazkowych, piosenkach i zabawach. Zajęcia mają za zadanie rozwijać umiejętności językowe dzieci, ale także kształcić umiejętność rozumienia, mówienia, a jednocześnie doskonalić umiejętności pozajęzykowe – percepcję wzrokową, koordynację, pamięć czy współpracę w grupie. Rozwijane będą podczas licznych zabaw także aktywność ruchowa, zdolności matematyczne, muzyczne i plastyczne.

W miesiącu marcu br. planujemy zajęcia z unitu Hello ( rozpoznawanie i nazywanie kolorów, rozpoznawanie bohaterów kursu i ich przyjaciół ) i Hide and seek ( rozpoznawanie i nazywanie zwierzątek caterpillar, bee, ladybird, butterfly, ant, snail ) oraz projektu Cross the street rozpoznawanie kierunków left, right, up i down ).

Skip to content