Język angielski

LISTOPAD 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4-6-letnich z dostosowaniem zakresu wiedzy do możliwości poszczególnych grup wiekowych: króciutko powtórzymy unit ME & MY BAG, przypomnimy nazwy przedmiotów szkolnych, zabawek i kolorów i zaczniemy unit ME & MY TWO APPLES, gdzie poznamy nazwy owoców i warzyw, liści, będziemy rozwijali umiejętność rozumienia ze słuchu, skupimy się na wyszukiwaniu w tekście ważnych informacji, prześledzimy fabułę nowej historyjki z życia supperbohaterów, utrwalimy liczenie od 1 do 10 i będziemy doskonalić zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi.

LISTOPAD 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci trzyletnich: nadal kontynuujemy udział w programie BABY BEETLES. Kończymy część, której bohaterem był zielony żuczek Zoom. Pozostały nam jedynie zajęcia pn Go! Stop! Powtórzymy króciutko poznane słownictwo w części pierwszej i zaczniemy cykl zajęć, gdzie przewodnikiem będzie Ring Ring. Zajmiemy się wyrażaniem emocji, zadowolenia i nie, zgody i niezgody, potwierdzaniem lub negowaniem prawdziwości stwierdzeń. Poznamy słowa: yes, no, say, phone, ring, hello, happy, sad i wyrażenia I’m happy , I’m sad.

PAŹDZIERNIK 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze z języka angielskiego na miesiąc październik 2020 roku znajdują się na stronach poszczególnych grup.

Piosenki do utrwalenia w domu, które można znaleźć na You Tube, wykorzystywane podczas zajęć w miesiącu październiku 2020 roku:

-Hello song. Simple song for kids ( Maple Leaf Learning )

-School supplies song for kids. What do you have? ( Fun Kids English )

-Rainbow, rainbow ( Mother Goose Club Kids Karaoke )

-Stand up, sit down. Action songs for children ( Fun Kids English )