Wystawa prac konkursowych „wielkanocne jajo”

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję wspaniałych pomysłów! 🙂🙂🙂


Regulamin konkursu plastycznego pt. „WIELKANOCNE JAJO”Organizatorem konkursu
jest Przedszkole nr 71 w Warszawie – koordynator Paulina Marczak (wychowawca grupy V)
Celem konkursu jest propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pobudzanie inwencji twórczej dziecka, kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki
i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci, stwarzać sytuacje bliskiego przebywania dziecka
z rodzicem 
Warunki uczestnictwa:
– Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 71.
– Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę
w dowolnie wybranej technice (malowanie, haftowanie, barwienie, wyklejanie, itp).

– Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.- Ostateczny termin złożenia prac 13.04.2022 (środa).
– Komisja oceni prace według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość, wkład pracy – walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) estetyka wykonania.SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE 😊

Konkurs on-line „Uśmiechnięta Dynia”

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego
on-line „Uśmiechnięta dynia”

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 71 ul. Śląska 50/52 w Warszawie.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie do zaprezentowania zdolności
  i umiejętności plastycznych, pobudzanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej, a także popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
 3. Warunki uczestnictwa:
 4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 71
 5. Praca przestrzenna z wykorzystaniem dyni, technika dowolna
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć fotografię jednej indywidualnej pracy
 7. Do nadesłanej fotografii pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą wyłącznie imię autora
 8. Wysłanie fotografii wykonanej pracy na maila grupowego do swojego wychowawcy do 18.10.2021 (poniedziałek)
 9. Kryterium oceny prac: Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania.
 10. Termin składania prac: 18.10.2021 (poniedziałek)
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.10.2021 (środa)
 12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom
 13. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu Pani Pauliny Marczak (wychowawca grupy V)

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZĘ TWÓRCZYCH POMYSŁÓW
ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!

Skip to content