Linki

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej :

1) zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw dziecka uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy , który ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia

2) Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – http://www.wcpr.pl/warszawski-osrodek-interwencji-kryzysowej/

3) Niebieska Karta -https://116111.pl/problemy/niebieska-karta,aid,63

4) 116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – pomoc młodym ludziom w radzeniu sobie z trudnymi sprawami

5) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” Niebieska Linia ” -https://www.niebieskalinia.pl/pomoc/dla-swiadkow5)

6) Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

7) Fundacja Centrum Praw Kobiet telefon zaufania – (22) 621 35 37

8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 Warszawa Włochy,ul. Malownicza31 A tel: 22 8461918 , email: poradniapp22@gmail.com