Kalendarz wydarzeń

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wrzesień 2019
1. Zebranie organizacyjne z rodzicami
- zapoznanie rodziców z założeniami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2019/2020
3. Teatrzyk „Zając Wiercipięta” ( 18 września godzina 9:15)
4. 24 września 2019 Warsztaty plastyczno-taneczne w Domu Kultury Włochy dla gr III

Październik 2019
1. Teatrzyk „ O słowiku i cesarzu ”( 16 października godzina 9:15)
2. 22 października 2019 Warsztaty plastyczno-taneczne w Domu Kultury Włochy dla gr V

Listopad 2019
1. Teatrzyk „Ola i Tolek w dalekiej podróży” ( 27 listopada godzina 9:00)

Grudzień 2019
1. Spotkanie z Mikołajem ( 6 grudnia godzina 9:15 )
2. 13 grudnia 2019 Wigilia Bożego Narodzenia pod hasłem „ Spotkanie w gronie najbliższym – przy wigilijnym stole” ( termin podamy na tablicy ogłoszeń)
- kolacja wigilijna
- „Jasełka” w przedszkolu dla najbliższych
3. „Zimowe” zajęcia otwarte dla rodziców

Styczeń 2020
2. „ Bal Karnawałowy” ( 15 stycznia godzina 10:00)

Luty 2020
1. 31.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
- przygotowanie upominków , laurek
- spotkanie w przedszkolu z babcią i dziadkiem
2.Teatrzyk „ Lwi Król” ( 26 lutego godzina 11:00)

Marzec 2020
1. Powitanie wiosny pod hasłem „Hej wiosenko, wiosenko”
- wykonanie Marzanny
- obchód z Marzanną po okolicy, topienie jej w stawie
- poznanie tradycji ludowych
2. Teatrzyk „ Legenda o smoku wawelskim”( 18 marca godzina 11.00 )

Kwiecień 2020
1. Teatrzyk „Złota rybka” ” (16 kwietnia godzina 11:00 )
2. „Wiosenne” zajęcia otwarte dla rodziców
3. 28 kwietnia 2020 Warsztaty plastyczno-taneczne w Domu Kultury Włochy dla gr I

Maj 2020
1.„Przedszkolada” – festiwal twórczości dziecięcej (termin podamy na tablicy ogłoszeń)
2. Teatrzyk „ Czarownica Próchnica” ( 20 maja godzina 11:00 )
3. Wycieczka autokarowa w plener ( termin i miejsce podamy na tablicy ogłoszeń)
4. 19 maja 2020 Warsztaty plastyczno-taneczne w Domu Kultury Włochy dla gr IV

Czerwiec 2020
1. „ Impreza taneczna” z okazji Dnia Dziecka ( 1 czerwca godzina 9:15 )
2. Wyjście do Sali zabaw z okazji Dnia Dziecka
3. „Dni Rodziny w Przedszkolu” 4 czerwca 2020 gr I,II,IV, 5 czerwca 2020 gr V,III
- uroczystość zakończenia roku szkolnego i Dnia Mamy i Taty ze wspólnym grillowaniem ( termin i miejsce podamy na tablicy ogłoszeń )
4. 9 czerwca 2020 Warsztaty plastyczno-taneczne w Domu Kultury Włochy dla gr II
5. 20 czerwca 2020 III Dzielnicowy Plener Malarski „ Malowane Włochy”

Terminy imprez, wyjść i wycieczek poza przedszkole organizowane poza kalendarium będą podane rodzicom na tablicy ogłoszeń z odpowiednim wyprzedzeniem.