Plan zajęć

ROZKŁAD DNIA

7.00-8.20 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA,ZABAWY SWOBODNE, PRACA INDYWIDUALNA W MAŁYCH ZESPOŁACH.
8.20-8.30 ĆWICZENIA PORANNE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.
8.30-8.50 ŚNIADANIE.
8.50.-10.30 ZAJĘCIA I ZABAWY ORGANIZOWANE W SALI, W OGRODZIE LUB ZABAWY SWOBODNE, PRACA INDYWIDUALNA, ZAJĘCIA DODATKOWE :JĘZYK ANGIELSKI, RELIGIA

10.30-12.10 ZAJĘCIA I ZABAWY ORGANIZOWANE W OGRODZIE, OBSERWACJA PRZYRODY.
12.10-12.30 POWRÓT Z OGRODU,PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.
12.30-12.50 OBIAD.
12.50-13.00 PRZYGOTOWANIE DO POPOŁUDNIOWEGO ODPOCZYNKU.
13.00-14.00 ODPOCZYNEK POOBIEDNI, SŁUCHANIE BAJEK, ZAJĘCIA DODATKOWE: RYTMIKA, JEZYK ANGIELSKI, GIMNASTYKA KOREKCYJNA

14.00-14.15 ZABAWA RUCHOWA.
14.15-14.25 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.
14.30-15.00 PODWIECZOREK.
15.00-17:30 ZABAWY SWOBODNE W SALI LUB W OGRODZIE, PRACA INDYWIDUALNA W MAŁYCH ZESPOŁACH, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMÓW.

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy program wychowania przedszkolnego " W kręgu zabawy" Jadwigi Pytlarczyk

Zestaw programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola

Program własny -Mały Polak-wielki patriota- aut. Małgorzata Powałek
Program własny -Potrafię twórczo myśleć- aut. Małgorzata Powałek
Program własny -Zaczarowane slowa- aut. Małgorzata Powałek
Program własny -Podróż do niezwykłej krainy- aut. Małgorzata Powałek
Program autorski - Kuchcikowanie, zabawa w gotowanie - aut. Bernarda Ochocka
Program autorski -Przedszkolak europejczykiem- aut. Magdalena Wasilewska-Badziak
Program autorski - Zdrowie to największy skarb - aut. Joanna Pastewka
Program autorski - W świecie liter - aut. Małgorzata Powałek
Program autorski - Czary mary-zabawa z fizyką, chemią i biologią- aut. Bernarda Ochocka
Program autorski - Z bajką na ty - aut. Katarzyna Tokarz
Program autorski - Cztery pory roku w oczach dziecka- aut. Katarzyna Tokarz
Program autorski - W swiecie emocji i wartości- aut. Izabela Wodzińska, Liliana Kondratiuk

ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA I INNYMI DOKUMENTAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKOLU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ U DYREKTORA PRZEDSZKOLA