Pracownicy

W przedszkolu zatrudnionych jest 25 osób: dyrektor przedszkola, 10 nauczycielek przedszkola, logopeda, sekretarka, kierownik gospodarczy, 5 woźnych, kucharka,2 pomoce kucharki, 2 dozorców.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, kursach i warsztatach doskonalących umiejętności w zakresie nowych metod pracy z dziećmi,współpracy z rodzicami, metod wychowawczych. Nauczyciele uczestniczą rownież w samodoskonaleniu, biorą czynny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Pracownicy administracyjno - obsługowi dbają o przygotowanie smacznych, zdrowych i domowych posiłków, czystość pomieszczeń przedszkola oraz zapewniają bezpieczeństwo w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu.