Spotkania Rady Rodziców

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodnicząca : Aleksandra Chrzanowska

Zastępca przewodniczącego : Wojciech Pietruczuk

 Sekretarz : Elwira Skwierczyńska

 Komisja Rewizyjna: Anna Maciejczyk, Maria Dąbrowska

............................................................................

USTALENIA RADY RODZICÓW NA SPOTKANIU W DNIU 12.09.2018
WYCIECZKI , WYJŚCIA POZA PRZEDSZKOLE, PREZENTY:
1. WARSZTATY W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM - LISTOPAD 2018 GR III,IV,V
- KWIECIEŃ 2019 GR I, II
2. PREZENT NA MIKOŁAJKI- KSIĄŻECZKA WYD. „ DWIE SIOSTRY” – DOSTOSOWANA DO WIEKU DZIECI
3. PREZENT NA MIKOŁAJA – SALA ZABAW „ TĘCZA”
4. WYCIECZKA DO POWSINA „ CZTERY PORY ROKU” 10 MAJ 2019
5. PREZENT Z OAZJI DNIA DZIECKA – SALA ZABAW „ TĘCZA”
6. PREZENTY DLA DZIECI ODCHODZĄCYCH Z PRZEDSZKOLA – TABLO, ENCYKLOPEDIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH „ ŚWIAT WOKÓŁ NAS”
IMPREZY W PRZEDSZKOLU:
7. RAZ W MIESIĄCU TEATRZYK – HARMONOGRAM Z TERMINAMI ZNAJDUJE SIĘ W HOLLU PRZEDSZKOLA
8. KONCERTY MUZYCZNE „ MIKOŁAJU, MIKOŁAJU”- 30 LISTOPADA 2018 9:30, „ WITAMY WIOSNĘ” – 22 MARCA 2019 9:30
9. SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOC DLA DZIECI – MAJ 2019
10. WIZYTA STRAŻY POŻARNEJ – CZERWIEC 2019
11. PIKNIK Z GRILLEM POŁĄCZONY Z ZAKOŃCZENIEM ROKU – CZERWIEC 2019
KONKRETNE TERMINY NIE UJĘTE W POWYŻSZEJ INFORMACJI, BĘDĄ PODANE RODZICOM Z 2 TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
RADA RODZICÓW PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR 4/ 2018/19 USTALAJĄCĄ STAWKĘ ŻYWIENIOWĄ DLA DZIECKA ZA 3 POSIŁKI DZIENNIE – 9 ZŁ 50 GR, OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01.10.2018
PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW
ALEKSANDRA CHRZANOWSKA