Rekrutacja

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września 2022 ,

30 czerwca 2022 o godzinie 18:00 zapraszam na spotkanie organizacyjne , przez aplikację Teams, rodziców/opiekunów dzieci 3,4 letnich , które rozpoczynają edukację w naszym przedszkolu . Osoby , które chcą wziąć udziału w spotkaniu ,bardzo proszę o przesłanie na e-mail : p71@edu.um.warszawa.pl , w terminie do 25.06.2022, zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem uczestnika . W informacji zwrotnej, na Państwa e-mail, zostanie przesłany link do spotkania, podczas którego omówię organizację pracy grup 3,4 latków w roku szkolnym 2022/23. Dni adaptacyjne dla 3,4 latków odbędą się w dniach 29,30,31 sierpnia 2022 ,w godzinach 10:00-11:00.

Z poważaniem, Dorota Babiak dyrektor Przedszkola nr 71


SYSTEM REKRUTACYJNY

1 marca br. o godz. 13.00  pod adresem:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek można:

podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru

lub wydrukować, podpisać i  złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru


Szanowni Rodzice kandydatów do przedszkola,

07.03.2022 o godzinie 17:00 zapraszam na spotkanie otwarte, przez aplikację Teams, rodziców/opiekunów kandydatów do przedszkola. Osoby , które chcą wziąć udziału w spotkaniu ,bardzo proszę o przesłanie na e-mail : p71@edu.um.warszawa.pl , w terminie do 03.03.2022, zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem uczestnika . W informacji zwrotnej, na Państwa e-mail, zostanie przesłany link do spotkania, podczas którego omówię zasady , harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023, udzielę również informacji na temat organizacji pracy przedszkola.

Z poważaniem, Dorota Babiak dyrektor Przedszkola nr 71


ROK SZKOLNY 2022/2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/01/Harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych_2022_2023.pdf


ZASADY REKRUTACJI

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/01/Zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych_2022_2023-1.pdf


KRYTERIA REKTUTACJI

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/01/Kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-2022_2023-1.pdf

Skip to content