Statut

( aby odczytać dokument należy otworzyć poniższy link)

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/statut-01.09.2020.pdf