Przedszkole nr 71 w Warszawie

Misja przedszkola

Nasza Misja

Nasze przedszkole jest po to, aby pomóc dzieciom w pełnym rozwoju, zgodnie z ich możliwościami psychicznymi i fizycznymi. Kierujemy się filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka. Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Wyróżniamy się popularnością w środowisku dzięki miłej i rodzinnej atmosferze.

Wizja

Naszym marzeniem jest, aby w przedszkolu można stworzyć takie warunki, aby dzieci miały szerokie możliwości doświadczania rzeczy i miejsc pozwalających zrozumieć zmiany zachodzące w świecie. Chcemy, aby te doświadczenia dały dzieciom obraz życia godnego, bogatego w pracę i zabawę. Dlatego będziemy pracować nad zwiększeniem efektywności oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych oraz poprawą warunków w jakich dzieci przebywają na co dzień.

Skip to content