wrzesień 2020 | Date Archive |

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 – grupy II-V

PIERWSZY TEMAT MIESIĄCA: ME AND MY BAG: nazywamy przybory szkolne i zabawki, rozumiemy polecenia, rozwijamy rozumienie ze słuchu, odgrywamy historyjkę, rozumiemy sens piosenek, które śpiewamy. DRUGI TEMAT MIESIĄCA: JESIEŃ – nazywamy kolory, znamy cechy charakterystyczne jesieni, rozwijamy umiejętność odpowiadania na pytania. TRZECI TEMAT MIESIĄCA: Z KODUSIEM WŚRÓD MATEMATYKI ( innowacja pedagogiczna ) – znamy i nazywamy figury geometryczne, rozwijamy spostrzegawczość, pamięć i koncentrację.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 ( grupy II-V )

 ME AND MY BAG 1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, point to the…, show me…, please. 2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this? It’s… Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag. 3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki.

Zabawy na placu

KUCHENNE REWOLUCJE

INFORMACJE BIEŻĄCE

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY TURNUS I ,OD 3 DO 21 LIPCA 2023 Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą: https://wsparcie.um.warszawa.pl/zalecenia-zapewniania-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy Dzień otwarty dla rodziców i kandydatów do przedszkola – 13 marca 2023 o godzinie 16:00. Zapraszamy do obejrzenia przedszkola i udzielimy informacji na temat naszej działalności , oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2023/24. Drodzy Rodzice/Opiekunowie, ————————————- Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Młodzież Szkolną – powyżej 15. roku życia,.

Skip to content