DYŻUR WAKACYJNY!!!!

INFORMACJE dostępne są w zakładce Rekrutacja na naszej stronie lub

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2


Przygotowania do obchodów Dnia Ziemi

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze nia miesiąc kwiecień:

– poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

– nazywanie domów zwierząt, sposobów po­ruszania się zwierząt, odżywiania

– wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

– poznawanie zagrożeń dla środowiska przy­rodniczego wynikają­cych
z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód,  powietrza, gleby, zabi­janie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

– pomaganie zwierzę­tom, np. dokarmianie zwierząt
w schronisku, ptaków zimą

– wyrzucanie śmieci do kosza

– sprzątanie placu za­baw, np. w czasie Dnia Ziemi

– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

– szanowanie wody, nie­marnowanie jej

– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.


Dzień Kobiet w grupie drugiej

Dziękujemy za wszystkie życzenia

Wycieczka do zajezdni autobusowej

Poszukiwania dinozaurów

Praca plastyczna- kosmici

Wycieczka do biblioteki

Grupa II

Zamierzenia na miesiąc marzec:

 1. Poszerzanie wiedzy o dinozaurach.
 2. Rozwijanie umiejętności przeliczania i kontynuowania rytmu.
 3. Uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej.
 4. Obserwacja procesu topnienia lodu.
 5. Dostrzeganie zmian atmosferycznych w pogodzie.
 6. Rozumienie sensu przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 7. Kształtowanie umiejętności wyboru ubrań adekwatnych do pogody.
 8. Założenie hodowli roślin.
 9. Zdobywanie informacji na temat ptaków powracających do Polski na wiosnę.
 10. Dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem.

Zabawy badawcze – wędrująca woda

Zabway plasteliną- robimy zegary

Dzień Pizzy

Walentynki – Robimy serduszka z masy solnej

Założenia na miesiąc luty:

 • Nauka słuchania ze zrozumieniem
 • Zapoznaine z podstawowymi baśniami
 • Rozwiajnie umiejętnośći przeliczania
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeńswa- ,,nie rozmawiam z nieznajomymi”; ,,znam numery alarmowe i wiem kiedy ich powinno się używać”
 • Zapoznanie z właściwościami fizycznymi śniegu
 • Pozanie sportów zimowych
 • Wzbogacenie słownictwa
 • Rozwijnie motoryki małej i dużej
 • Zwiększanie sprawnośći fizycznej
 • Rozwijanie strefy emocjonalnej
 • Zapozanie z układem słonecznym
 • Poznanie nazw planet
 • Poszerzanie wyobraźni
 • Poszerzanie wiedzy o pojazdach kosmicznych
 • Zdbywanie informacji na temat wulkanu
 • Nauka pracy w grupach

Przedszkole numer 71 ma szansę na darmowy

remont łazienki

Przeciętny człowiek korzysta z toalety dwa i pół tysiąca razy rocznie, a my nadal wstydzimy się mówić o fizjologii i o tym, jak powinniśmy zachowywać się w toaletach.

Nasze przedszkole dołącza do kampanii Akcja Tron, która odważnie pokazuje, że kultura osobista i higiena w toaletach oraz związane z tym prawa dziecka i jego dobrostan — to tematy, o których warto rozmawiać.

Patronami akcji są między innymi: Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Fundacja Unaweza Martyny Wojciechowskiej.

Do wygrania remont łazienki

W ramach kampanii Przedszkole 71 bierze udział w konkursie, w którym do wygrania jest, dzięki głosom na facebooku, remont przedszkolnej łazienki.

Głosowanie startuje w marcu, dlatego warto obserwować na Facebooku profil WCTron (https://www.facebook.com/wctron) – organizatora akcji, żeby być na bieżąco.

Akcję zainicjował WCTron — jedna z najpopularniejszych marek zapewniających mobilne rozwiązania sanitarne. Dzięki swojemu 25-letniemu doświadczeniu m.in. na imprezach kulturalnych, w których biorą udział całe rodziny — firma postanowiła rozpocząć ogólnopolską dyskusję na temat polskich toalet, ich dostępności, ekologii, ale też kultury osobistej ich użytkowników.

Bezpieczna zima – praca w zespołach i trenowanie umiejętności prezentacji na forum grupy

Gratulacje dla finalistki konkursu „Zimą przedszkolaki dokarmiają ptaki”

Poznajemy zawody – spotkanie ze stomatologiem i higienistką

Urodziny Tosi 🎂 🎉

Założenia na miesiąc styczeń:

rozwijanie mowy,

budzenie zainteresowania upływem czasu,

zapoznanie z różnymi narzędziami służącymi do pomiaru czasu,

zapoznanie z zawodem zegarmistrza,

rozwijanie poczucia rytmu,

zapoznanie z porami roku,

rozwijanie sprawności fizycznej,

kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

rozwijanie mowy,

zdobywanie informacji na temat dokarmiania ptaków,

rozwijanie umiejętności przeliczania,

utrwalenie określeń najkrótszy, najdłuższy,

kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla osób starszych ,

utrwalenie nazw zawodów,

zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania różnych zawodów.

Praca plastyczna- zabawy farbą

Pingwinek- zabawy farbą

Praca plastyczna- Czapka Mikołaja

Zabawy sztucznym śniegiem

Suszenie pomarańczy

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Grupowe ubieranie choinki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grudzień 2023

 • Zapoznanie się z Mikołajem jako postacią kulturową
 • Poszerzanie sprawności manualnej
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • Poznanie tradycji świątecznych
 • Poznanie potraw świątecznych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • Poznanie świątecznych zapachów
 • Poznanie właściwości śniegu
 • Uświadomienie czym jest dobroć
 • Uświadomienie co oznacza pomoc innym

Ścieżka sensoryczna- masażyk stóp

URODZINY 🙂

Zabawy ruchowe- poszerzanie sprawności ruchowej

Brzdące w Realu – warsztaty o emocjach

Dzień Praw Dziecka w Grupie II

DZIECKA PRAWA – WAŻNA SPRAWA!!! W poniedziałek ubieramy się na niebiesko.

11 Listopada

Szkoła do Hymnu

Listopadowe chmurki – praca plastyczna połączona z ćwiczeniami oddechowymi z wykorzystaniem słomek

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – listopad 2023

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk
  atmosferycznych np. padającego deszczu,
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozbudzanie świadomości narodowej – poznanie symboli narodowych,
 • nauka i uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski,
 • zapoznanie z legendą o Bazyliszku i dzielnym krawczyku,
 • zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka,
 • utrwalenie wiadomości na temat piramidy zdrowia,
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

Praca plastyczna- parasolki

Koncert ,,W warsztacie dziadka”

Zabawy matematyczne

Dzień Dyni – zabawy badawcze

Urodziny Ignasia

Jeżyki -praca plastyczna z wykorzystaniem słonecznika

Warzywa i owoce – klasyfikowanie

Jesienne drzewo – praca w zespole

Zajęcia dydaktyczne- ćwiczymy liczenie

Dzień chłopaka

Grupa

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – październik 2023

 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
 • Zauważanie rytmów, np.: w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.
 • Klasyfikowanie obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi: kształt, wielkość, kolor.
 • Poznaje gatunków drzew występujących w najbliższej okolicy przedszkola oraz zbieranie owoców drzew i wzbogacanie nimi kącika przyrody.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

Skip to content