Grupa III

Przegląd prac plastycznych „Jesienny Stworek”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2023r.:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt.
 • Określanie charakterystycznych cech jesieni.
 • Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych po drodze.
 • Zapoznanie z podstawowymi znakami informacyjnymi w ruchu drogowym pieszych
 • Ukazanie sytuacji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie na drodze.

Koncert „Wędrówki muzyczne po Europie”

Warsztaty w Castoramie

Opowiadamy historyjki obrazkowe

Wspólne układanie historyjek obrazkowych. Po opowiedzeniu każdej historyjki dzieci naklejają nalepkę na plakat. Dziś zdobyły pierwszą (zostało nam jeszcze 19). Po zdobyciu wszystkich naklejek dzieci otrzymują dyplom.

Próbna ewakuacja

Pracujemy w książeczkach

Spacer do parku

Doświadczenia

Dzieci obserwowały jak powstaje „domowy wulkan” i co dzieje się ze skitelsami po dodaniu wody.

Międzynarodowy Dzień Kropki

Urodziny Frania

Nowe klocki w naszej grupie

Dziękujemy Jagnie za podarowanie grupie klocków lego duplo. Cieszą się dużym zainteresowaniem.

Trenujemy wycinanie

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2023r.:

 • Zgłaszanie przez dzieci potrzeb i napotykanych trudności w czasie zabaw i wykonywanych czynności.
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie.
 • Wdrażanie do szanowania wspólnych zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce.
 • Integrowanie grupy z nowymi kolegami.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Skip to content