Grupa 3

Spotkanie ze strażnikiem miejskim

Z wizytą w OPS

Urodziny Agatki

Urodziny Poli

Poznajemy owady – prezentacja plakatów

Występ muzyczny na Pikniku Caritas

Urodziny Leona i Marcela

Wycieczka do Kampinosu

Dzień dziecka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2024:

 • wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na dany temat
 • poznanie praw dziecka
 • określanie obowiązków dzieci względem siebie i innych
 • kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej; poznanie niektórych gatunków owadów
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla
 • poznanie daty rozpoczęcia lata
 • utrwalanie wiedzy na temat mieszkańców łąki
 • poznanie zasad zachowania podczas burzy
 • poznanie i utrwalenie nazw środków transportu
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i porównywania

Turniej piłkarski

Jak powstaje mleko?

Urodziny Wojtka

Warsztaty muzyczne

Konkurs „Pocztówka z Polski”

Dziękuję za zaangażowanie i gratuluję pomysłowych prac.

Teatrzyk Kamishibai

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj 2024:

 • przypomnienie symboli narodowych
 • poznanie pojęcia stolica
 • utrwalanie wiedzy związanej z folklorem narodowym
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • rozszerzenie wiedzy o życiu na wsi
 • wzbogacanie słownictwa
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez dostrzeganie regularności w układzie
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł gry
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt świata
 • uwrażliwianie na przyrodę i potrzeby zwierząt

Dzielnicowy konkurs recytatorski

Gratulacje dla Marcela za zajęcie 2 miejsca w kategorii 5 latków w dzielnicowym konkursie recytatorskim organizowanym przez Przedszkole nr 78.

Europejski Tydzień Szczepień

Ćwiczenia gimnastyczne

Urodziny Kingi i Matviia

Dzień Ziemi

Dziękujemy siostrze Agatki – Kasi za przeprowadzenie ciekawych zajęć dla dzieci.

Zadania z projektu „Teatrzyk Kamishibai”

Ćwiczenia matematyczne

Urodziny Kornelii

Zapraszamy do udziału w konkursie „Pocztówka z Polski”

Wizyta mamy Stasia

Dzień czekolady

Dzieci poznały etapy powstawania czekolady, wysłuchały wiersza „Zapach czekolady”, bawiły się w testera oraz liczyły czekoladki.

Warsztaty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Dzieci wraz z seniorami wysłuchały bajki „Lis i bocian” oraz wspólnie wykonywały karty pracy.

Urodziny Marysi

DYŻUR WAKACYJNY!!!!

INFORMACJE dostępne są w zakładce Rekrutacja na naszej stronie lub

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień 2024:

– utrwalanie polskich tradycji ludowych związanych ze świętami wielkanocnymi

– utrwalanie wiedzy na temat zawartości koszyczka wielkanocnego

– poznanie następstw dnia i nocy

– kształtowanie następstwa pór roku, miesięcy

– utrwalanie wiedzy o krążeniu Ziemi wokół Słońca

– zdobywanie informacji dotyczących Kosmosu, utrwalanie nazw planet Układu Słonecznego

– rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek

– zdobywanie informacji na temat właściwości odżywczych owoców i warzyw

– wdrażanie zasad dbałości o własne zdrowie

– poznanie specyfiki zawodów służby zdrowia

Utrwalamy teatralną wiedzę

Warsztaty teatralno- ekologiczne

Teatrzyk Kamishibai

Dzieci wysłuchały bajki „Koguty i kuropatwa”. Wypowiadały się z czym kojarzy im się słowo konflikt oraz naśladowały ruchem, gestem ,mimiką osoby kłócące się. Wysłuchały wiersza „Dobra rada”. Grały w grę „Głaskotki”.

Przegląd plastyczny „Ozdoba wielkanocna”

Akcja charytatywna „Kartka świąteczna dla seniorów z Centrum Alzheimera”

Gra ściganka

Pokaz iluzjonisty


Trenujemy koordynację wzrokowo – ruchową

Dzień Kobiet

Teatrzyk Kamisihibai

Dzieci obejrzały bajkę pt. „Trzy świnki”. Projektowały domki dla świnek oraz lepiły je z plasteliny.

Poznajemy zawody – prezentacje dzieci

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec 2024:

– utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech pór roku

– doskonalenie umiejętności określania i porównywania wielkości

– wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt

– utrwalenie nazw instrumentów

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

– utrwalanie wiedzy na temat zjawisk zachodzących wiosną

– wzbogacanie wiedzy na temat wędrówki ptaków

– poszerzanie wiedzy na temat rozwoju roślin

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Nasi grupowi laureaci konkursu na najładniejszy karmnik

Czytamy książki z serii „Żubr Pompik” i poznajemy parki narodowe Polski

Poznajemy kolory podstawowe i pochodne

Akcja TRON

Walentynki w naszej grupie

Bal karnawałowy

Tłusty czwartek

Przedszkole numer 71 ma szansę na darmowy remont łazienki

Przeciętny człowiek korzysta z toalety dwa i pół tysiąca razy rocznie, a my nadal wstydzimy się mówić o fizjologii i o tym, jak powinniśmy zachowywać się w toaletach.

Nasze przedszkole dołącza do kampanii Akcja Tron, która odważnie pokazuje, że kultura osobista i higiena w toaletach oraz związane z tym prawa dziecka i jego dobrostan — to tematy, o których warto rozmawiać.

Patronami akcji są między innymi: Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Fundacja Unaweza Martyny Wojciechowskiej.

Do wygrania remont łazienki

W ramach kampanii Przedszkole 71 bierze udział w konkursie, w którym do wygrania jest, dzięki głosom na facebooku, remont przedszkolnej łazienki.

Głosowanie startuje w marcu, dlatego warto obserwować na Facebooku profil WCTron (https://www.facebook.com/wctron) – organizatora akcji, żeby być na bieżąco.

Akcję zainicjował WCTron — jedna z najpopularniejszych marek zapewniających mobilne rozwiązania sanitarne. Dzięki swojemu 25-letniemu doświadczeniu m.in. na imprezach kulturalnych, w których biorą udział całe rodziny — firma postanowiła rozpocząć ogólnopolską dyskusję na temat polskich toalet, ich dostępności, ekologii, ale też kultury osobistej ich użytkowników.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na luty 2024:

 • Wywoływanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu
 • Poznanie ozdób karnawałowych
 • Utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy zimą
 • Poznanie sportów zimowych
 • Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata poprzez prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów

Przedstawiamy swoje teatrzyki

Tworzymy makietę miasta

Teatrzyk Kamishibai

Dzieci obejrzały bajkę „Bałwanek Marianek”. Same stworzyły karty bajki. Bawiliśmy się w wirujące śnieżynki. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną.

Tworzymy karty do Teatrzyku Kamishibai

Wizyta Straży Miejskiej

Mama Oliwiera czyta dzieciom bajki

„Pędzą wnuki z laurkami” – występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

Teatrzyk Kamisihibai

Dzieci obejrzały historyjkę pt. „Lew i mysz”. Wykonały „kłębek przyjaźni”, zapoznały się z dekalogiem przyjaźni oraz wykonały serduszko dla przyjaciela.

Koncert ludowy seniorów z Domu Kultury Raszyn

Mama Stasia i mama Adasia czytają dzieciom bajki

Urodziny Niny

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń 2024r.:

 • zapoznanie z obrazem graficznym litery B
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • doskonalenie umiejętności różnicowania prawej i lewej strony ciała
 • uświadamianie konieczności okazywania szacunku osobom starszym
 • poznanie różnych środków transportu
 • zapoznanie z dużymi miastami Polski

Dekorujemy pierniczki

Dziękujemy mamie Gabrysi, mamie Wojtusia R. i mamie Agatki za upieczenie pierniczków.

Tworzymy bombki świąteczne

Urodziny Wojtka

Akcja charytatywna „Wyślijmy razem kartkę świąteczną dla dzieci z Instytutu Matki i Dziecka”

Dziękuję Państwu za zaangażowanie w naszą akcję charytatywną.

Urodziny Michaliny

Urodziny Gabrieli

Wizyta Mikołaja

Poznajemy teatrzyk Kamishibai

Dzieci poznały historię teatrzyku Kamishibai, obejrzały teatrzyk o przyjaźni. Stworzyły również parasol przyjaźni.

Spotkanie świąteczne z rodzicami

Prace plastyczne z pianek „Choinka”, „Bałwanek”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2023:

– budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego

– kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie

– rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat

– kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Brzdące w re@lu

Z wizytą w bibliotece

Urodziny Franka

Warsztaty ceramiczne

Poznajemy literkę M

Urodziny Oliwiera

Dzień Pluszowego Misia

Program ekologiczny „Jestem małym przyjacielem przyrody”

Zajęcia – mój zwierzak

Dzień Praw Dziecka

Warsztaty „Brzdące w realu”

Szkoła do Hymnu

Warsztaty w MZA przy ul. Kleszczowej

Występ jesienny „Dary jesieni” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Dzieci pięknie zaśpiewały i powiedziały jesienne wierszyki dla seniorów oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

Praca plastyczna grupowa „Jesienne drzewo”.

Przegląd plastyczny „Jesienny Stworek”.

Gratulujemy pomysłowych Stworków jesiennych. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie.

Zamierzenia dydaktyczo – wychowawcze na miesiąc listopad 2023:

 • Zachęcanie dzieci do wypowiadania się na forum grupy, dzielenia się przeżyciami.
 • Zachęcanie do brania udziału w doświadczeniach i eksperymentach
 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • Uwrażliwianie dzieci na ostrożne zachowanie podczas spotkania obcego zwierzęcia
 • Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi.
 • Utrwalanie symboli narodowych

Muzeum Polin – warsztaty „Dawne gry podwórkowe”.

Prezenty dla seniorów

Dzieci namalowały piękne obrazki jesienne dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej.

Mobilne Planetarium ORBITEK

Koncert muzyczny „W warsztacie dziadka”.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”

2-6.X.2023

Nasza grupa wzięła udział w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”. Ze względu na wiek dzieci zajmowaliśmy się tematem ryzyka dysleksji. Dzieci brały udział w różnych aktywnościach.

Urodziny Kuby

Zajęcia z panią pedagog

Przegląd prac plastycznych „Jesienny Stworek”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2023r.:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt.
 • Określanie charakterystycznych cech jesieni.
 • Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych po drodze.
 • Zapoznanie z podstawowymi znakami informacyjnymi w ruchu drogowym pieszych
 • Ukazanie sytuacji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie na drodze.

Koncert „Wędrówki muzyczne po Europie”

Warsztaty w Castoramie

Opowiadamy historyjki obrazkowe

Wspólne układanie historyjek obrazkowych. Po opowiedzeniu każdej historyjki dzieci naklejają nalepkę na plakat. Dziś zdobyły pierwszą (zostało nam jeszcze 19). Po zdobyciu wszystkich naklejek dzieci otrzymują dyplom.

Próbna ewakuacja

Pracujemy w książeczkach

Spacer do parku

Doświadczenia

Dzieci obserwowały jak powstaje „domowy wulkan” i co dzieje się ze skitelsami po dodaniu wody.

Międzynarodowy Dzień Kropki

Urodziny Frania

Nowe klocki w naszej grupie

Dziękujemy Jagnie za podarowanie grupie klocków lego duplo. Cieszą się dużym zainteresowaniem.

Trenujemy wycinanie

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2023r.:

 • Zgłaszanie przez dzieci potrzeb i napotykanych trudności w czasie zabaw i wykonywanych czynności.
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie.
 • Wdrażanie do szanowania wspólnych zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce.
 • Integrowanie grupy z nowymi kolegami.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Skip to content