Rok szkolny 2023/2024

Praca plastyczna z użyciem plasteliny Grzybobranie 🌲🍄

28.09 Urodziny Marty 🥳

28.09 Warsztaty – poruszające bajki o emocjach 😊😞😖😄

Próbka ewakuacja ☎️

Warsztaty „Sześć obrazów dla sześciolatka” – 1. Witold Wojtkiewicz – Porwanie Królewny

15.09 Udział w 30 Akcji – Sprzątanie Świata 🌍

15.09 Międzynarodowy dzień kropki ⚪🟡🟠🟢🔴🔵🟣

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2023

  • utrwalenie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi;
  • poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu;
  • ustalenie kodeksu przedszkolaka;
  • rozwijanie słuchu fonematycznego, wprowadzenie pojęcia głoska;
  • poznawanie zasad ruchu drogowego, zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym;
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, rozpoznawanie różnych gatunków drzew.
Skip to content