Informacje COVID 19

Drodzy Rodzice,

poniżej aktualne wytyczne i zasady bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w przedszkolu od 01.04.2022

https://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/04/wytycznezachowaniabezpieczenstwazdrowotnegogisdlaprzedszkolioddzialowprzedszkolnychwszkolepodstawowej.pdf

https://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/04/zasady-bezpieczenstwa-01.04.2022.pdf


Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach.

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-i-placowkach-od-wrzesnia

————————————————————————————————

Skip to content