Język angielski

CZERWIEC 2021

Poniżej zamieszczone zostaną czerwcowe piosenki do utrwalenia w domu.

CZERWIEC 2021

W czerwcu będziemy realizować ostatni już unit pod nazwą Me and my games. Będzie to okazja do poznawania i utrwalania nazw czynności, rozwijania rozumienia ze słuchu, wyszukiwania ważnych informacji, rozumienia sensu piosenek i ich śpiewania indywidualnie i wspólnie. Będziemy śledzić fabułę nowej historyjki I can ride!, opowiadać co potrafimy robić używając konstrukcji I can…, utrwalać w zabawach słownictwo z historyjki, odegramy jej treść. Poznamy słowa związane z placem zabaw i zbliżającymi sie wakacjami. Wybierzemy się do Londynu ( Let’s go to London ! ), dowiemy sie co to jest double-decker, Big Ben, the London Eye. Poznamy kulturę The United Kingdom ( Let’s have tea, My umbrella ). Zakończymy powtórzeniem słownictwa z całego roku szkolnego podczas odgrywania historyjki The Hoodie. Nowe słowa: ride, jump, run, talk, read, paint, look at me, play all day, I can…, go up, go down, slide, swing, bike, sandpit, in the park, walk, help, play, tidy up, what’s this?, let’s have fun, let’s go everyone, flag, double-decker bus, tea, rain, it’s for you, thank you, let’s have…, umbrella, mini play, come in, how are you?, I’m cold, oh dear, delicious.

MAJ 2021

MAJ 2021

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj 2021: będziemy realizować temat Me and my trips. Poznamy kierunki: go left , go right, go forward, go back, miejsca, do których warto się wybrać: park, river, forest, jungle, poznamy różne zwierzęta: fox, squirrel, bird, fish, dog, cat, puffin, puppy, kitten, nestling, zabawimy się przy nowych piosenkach i zabawach, posłuchamy nowej historyjki, będziemy pytać i odpowiadać na zadawane pytania, będziemy doskonalić umiejętności wyszukiwania informacji w wysłuchiwanym tekście, poznamy zwierzęce rodziny, miejsca ich życia. Nie będziemy się nudzić! Nasze tematy: Go left, go right; I like the forest; Right or left?; The fox is red and white; Go!; Animal families, Let’s do it again!

ME AND MY BEES ( 11 )

Pora na nagrodę za pilną pracę. Posłuchajcie bajeczki pod tytułem The happy bee czyli wesoła pszczoła napisanej przez I. Beck.

ME AND MY BEES ( 10 )

Czas na podsumowanie tego, czego nauczyliśmy się podczas pracy zdalnej – było wiele nowych słów do poznania, zagadek do rozwiązania, piosenek do zaśpiewania, filmików do obejrzenia. Wasza wiedza o życiu zwierzątek na łące jest już teraz naprawdę duża. zróbcie sobie rodzinny quiz, powtórzcie to, czego się uczyliście, przyznawajcie sobie punkty za każdą dobra odpowiedź – oczywiście po angielsku!

ME AND MY BEES (9)

Oto kilka nowych słówek na dzisiaj.

ME AND MY BEES (8)

Naucz się dwóch piosenek, których będziemy się uczyć na zajęciach.

ME AND MY BEES (7)

Obejrzyj filmik o bardzo głodnej gąsienicy, postaraj się zapamiętać co jadła po kolei zanim zamieniła się w pięknego motyla. Rozwiąż dołączone tu zadania – poukładaj po kolei wszystkie stadia rozwoju. Popatrz na naszą przedszkolną gąsienicę…Gdy tylko się spotkamy, zapraszam na teatrzyk z jej udziałem!

ME AND MY BEES (6)

To nasz nowy kwietniowy temat. Poniżej znajdziesz zadania do wykonania (www.fullofideas.pl): 1. naucz się angielskich nazw zwierzątek żyjących na łące ( zobacz, że biedronka ma dwie nazwy ), 2. wybierz właściwą nazwę spośród podanych i 3. powiedz od jakiego zwierzątka pochodzi wskazany lupą fragment. Miłej pracy!

ME AND MY BEES (5)

Obejrzyj króciutkie filmiki o pszczołach ( bees ). Poznasz różne rodzaje pszczół: królową ( queen ), drones ( trutnie ), workers ( robotnice ), dowiesz się ile potrzeba pszczół i kwiatów do wyprodukowania 1 kilograma miodu ( honey ), zobaczysz jak komunikują się pszczoły między sobą ( przez taniec ), rozwiążesz zagadki.

ME AND MY BEES (4)

Wykonaj kilka zadań z książki Super Heroes.

ME AND MY BEES (3)

Obejrzyj śliczną książeczkę o biedronce i posłuchaj historii o bardzo leniwej biedronce, która lubiła spać zamiast fruwać ( The very lazy ladybird ) autorstwa Isobel Finn. znajdziesz ją bez trudności w YT. Powtórz znane ci już części ciała i nazwy zwierząt, u których szukała schronienia. Zobacz jak się skończyła jej przygoda. Narysuj biedronkę, a może ulepisz ją z plasteliny? Miłej pracy!

HAPPY EASTER (2)

Obejrzyj obrazki, naucz się nazw związanych z Wielkanocą (Maria Bursche). Pomóż wielkanocnemu króliczkowi zapełnić pusty wielkanocny koszyczek. Gotowe? Well done! Happy Easter!

ME AND MY FAMILY (1)

W marcu prowadziliśmy zajęcia o rodzinie. Potraficie nazwać jej członków i zaśpiewać piękne piosenki na temat rodziny. Popatrz na obrazek poniżej ( English for Kids ), nazwij osoby, które na nim widzisz, potem narysuj swoją własną rodzinę, porównaj twoją rodzinę i tę z obrazka – czy jest podobna czy inna? dlaczego? Przypomnij sobie piosenki, które śpiewaliśmy na zajęciach ( teksty znajdziesz poniżej ). Wszystkie znajdziesz na YT w twoim komputerze. Miłej pracy!

KWIECIEŃ 2021

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla wszystkich grup: w miesiącu kwietniu 2021 realizujemy temat ME AND MY BEES. Poznamy nazwy zwierząt i roślin, wysłuchamy nowej historyjki obrazkowej, utrwalimy nazwy kolorów w otoczeniu, określimy kolory przedmiotów, porozmawiamy o Dniu Ziemi, dowiemy się jak segregować śmieci, nadal będziemy ćwiczyć poprawną wymowę wyrazów, rozwijać rozumienie ze słuchu, śpiewać nowe piosenki i recytować nowe wierszyki, odegramy role zgodnie z fabułą poznanej historyjki. Nowe słownictwo: tree, flower, bee, snail, ladybird, spider, in a tree, come and help, paint, look, well done, black, white, pink, brown, what’s colour is…?, stick, glass, paper, plastic.

KWIECIEŃ 2021

Teksty do utrwalenia w domu :

  1. Butter, butter, butter, butter, butter, butterfly, lady, lady, lady, lady, ladybug, bumble, bumble, bumble, bumble, bumblebee, flying all around the trees, butterfly, ladybug and bumblebee flying high into the sky!
  2. Hey lucky, lucky, lucky, hey lucky ladybug, fly up high in the sky, hey lucky, lucky, lucky, hey lucky, ladybug fly down low in the garden, hey lucky, lucky, lucky hey lucky ladybug, little lucky black spots, hey lucky, lucky, lucky hey lucky ladybug fly with your red wings!

MARZEC 2021

MARZEC 2021

teksty do utrwalania w domu:

1.We’re big/ we’re small/ we’re young / we’re old

we’re all different people living together with love

we laugh/ we play/ we learn every day

we’re all different people living together with love

we’re a family living, playing togrther, together wherever we may go

we’re a family , I can feel our love grow, grow.

2.Father, mother, brother, sister, grandfather and grandmother too

we all live and help one another as all loving families do.

3. Daddy/mommy/brother/sister/baby finger, where are you? here I am, here I am, how do you do?

4.Rain rain go away, come again another day, daddy/mommy/brother/sister/baby wants to play, rain rain go away,

MARZEC 2021

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla wszystkich grup: przez cały miesiąc marzec realizujemy temat ME AND MY FAMILY, a w jego trakcie następujące tematy: My family, Hide and seek, It’s my brother, it’s my sister, Family time, Let’s play, Spring day, Rainbow i Let’s do it again – Revision. W marcu dzieci nauczą się nazywać członków rodziny, będą wyszukiwac w wysłuchiwanym tekście potrzebnych informacji, nauczą się nowych piosenek i rymowanek, poznają nową historyjkę, będą odgrywać role jej postaci, odpowiedzą na pytania dotyczące swojej rodziny, nauczą się nazywać czynności, będą wykonywać je na polecenie, powtórzą pory roku i typy pogody oraz kolory tęczy, wezmą udział w zabawach ruchowych. Nowe słownictwo: mother, father , sister, brother, grandmother, grandfather, my family and me, who’s this?, do you have…?, yes, I do, no, I don’t, tidy up, walk, play, spring, summer, autumn, winter, rainy, cloudy, windy, stormy, snowy.

LUTY 2021

LUTY 2021

Teksty piosenek i rymowanek do utrwalania w domu:

1.My grandma loves fruit/my grandma loves tea/…cats – she’s got them 1,2,3 /…flowers/…trees/ but most of all my grandma loves me!

My grandpa loves cakes/ my grandpa loves sweets/…dogs – he’s got them 1,2,3 /…toys/…the sea/ but most of all my grandpa loves me!

2. Skidamarink a dink a dink, skidamarink a doo, I love you

I love you in the morning and in the afternoon, I love you in the evening and underneath the moon!

LUTY 2021

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 3-letnich: w lutym skończymy przygodę z sympatycznymi Baby Beetles. Ostatnim przewodnikiem będzie Tick Tock. Kolejne tytuły spotkań: Tick Tock, Good morning, Birthday, Hungry, Walk, Playtime, Time for bed, Teddy bear, Good night. Nowe słownictwo: this is time to come and play, get up, happy birthday, today, I’m hungry, yummy yum, I’m full, go for a walk, go home again, walk in a circle, turn, key, playtime, sleepy, bed, goodnight, head, how are you?, look at, sleep, sleep tight. Zadania do wykonania: trace and colour Tick Tock, find and circle the differences, follow the paths, match and link the characters to the gifts, trace and colour Splish Splash, match link and colour, colour make fold and play, count circle and link, follow the story. Po realizacji programu powtórzymy zdobyte przez udział w programie wiadomości i rozpoczniemy tematy zajęć takie same, jak w pozostałych grupach, oczywiście z dostosowaniem omawianych treści do możliwości dzieci trzyletnich.

STYCZEŃ 2021

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 3-letnich: w styczniu naszym przewodnikiem będzie Splish Splash. zrealizujemy następujące tematy: Swim, Sun, Bird, Bee, Flowers, Rain, Animals and Tickle. Nowe słownictwo: swim like fish, sun, yellow, see, colour the sun, I can see the yellow sun, little bird sing your song to me, bring it to me, listen, hear, buzz, buzzing, bee, can you?, let’s listen, flowers, trees, garden, can you hear/see?, I can hear/see, animals, sheep, cow, duck, brilliant, tickle, hee, hee. Wykonamy następujące zadania: follow the three paths, colour, hold and stick the sun mobile, follow the bird’s path to sing, who else does it meet?, find and circle the bees, match the items to the right silhouettes, trace and colour Splish Splash in the rain, match and link the trails to the right creatures, find and circle the odd one out.

STYCZEŃ I LUTY 2021

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4-6-letnich: w ramach Unitu ME & MY CLOTHES przeprowadzone zostaną następujące tematy: It’s winter, Four seasons of the year and The days of the week, Put on your coat, Take off your boots, Put on or take off, It’s cold, a także Thank you Grandma i Fancy dress party. Podsumujemy zdobyte wiadomości realizując temat Let’s do it again. Planujemy: poznać nazwy dni tygodnia i pór roku, typy pogody, nazwy zimowych ubrań, członków rodziny, odgrywać poznaną historyjkę, wyszukiwać w wysłuchiwanej treści ważne informacje, rozumieć tekst nowych piosenek, śpiewać je, przeliczać zbiory elementów, nazywać kolory, znać nazwy elementów stroju na bal karnawałowy i części ciała. Nowe słownictwo z rozdziału: coat, beanie, scarf, gloves, socks, boots, put on, take off, come on, what colour?, look at your…, come and play with me, ready to play?, a blue and yellow cape, a red mask, a green and yellow hat.

SILENT NIGHT ( SUPER SIMPLE SONGS )

Silent night, holy night, all is calm, all is bright,

Round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild,

Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace!

GRUDZIEŃ 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4-6-letnich: zaczynamy unit ME & MY FACE. W grudniu dzieci poznają nazwy części twarzy, nauczą się je wskazywać, będą wyszukiwać ważne informacje w wysłuchiwanej treści, nauczą się piosenek i kolęd, będą mieć okazję śpiewać je z innymi i solo, będą odgrywać treść nowo poznanej historyjki, poznają przymiotniki określające emocje uwidoczniające się na twarzy, zbudują zdania wyrażające ich emocje w odpowiedzi na pytanie: how are you?, poznają bożonarodzeniowe zwyczaje w Wielkiej Brytanii. Nowe słownictwo: face, eyes, ears, nose, cheeks, this is…on my face, my…, let’s make a snowman, look around, great, happy, sad, angry, sleepy, I’m…, show me…, Christmas stocking, what’s inside?, are you …too.

GRUDZIEŃ 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci trzyletnich: realizujemy w dalszym ciągu kolejne zajęcia z unitu 2 programu Baby Beetles: Come and play!, Cry, Ring Ring’s song / Hello Mummy!, I love Grandma’s house, Numeracy 1,2,3, Goodbye. Bohaterem jest żuczek Ring Ring. Poznamy nowe słowa: love, I love you, come and play with me, hello, when, unhappy, cry, fall, mummy, daddy, grandma, goodbye, see you soon. Bedziemy liczyć do 3. Wykonamy następujące zadania: wyszukamy różnice między obrazkami, narysujemy linię prowadząca wzdłuż ścieżki, połączymy prezenty, wykonamy domek babci, połączymy ze sobą pasujące przedmioty. Na koniec miesiąca powtórzymy wszystkie wiadomości z unitu 2 Ring Ring.

LISTOPAD 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4-6-letnich z dostosowaniem zakresu wiedzy do możliwości poszczególnych grup wiekowych: króciutko powtórzymy unit ME & MY BAG, przypomnimy nazwy przedmiotów szkolnych, zabawek i kolorów i zaczniemy unit ME & MY TWO APPLES, gdzie poznamy nazwy owoców i warzyw, liści, będziemy rozwijali umiejętność rozumienia ze słuchu, skupimy się na wyszukiwaniu w tekście ważnych informacji, prześledzimy fabułę nowej historyjki z życia supperbohaterów, utrwalimy liczenie od 1 do 10 i będziemy doskonalić zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi.

LISTOPAD 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci trzyletnich: nadal kontynuujemy udział w programie BABY BEETLES. Kończymy część, której bohaterem był zielony żuczek Zoom. Pozostały nam jedynie zajęcia pn Go! Stop! Powtórzymy króciutko poznane słownictwo w części pierwszej i zaczniemy cykl zajęć, gdzie przewodnikiem będzie Ring Ring. Zajmiemy się wyrażaniem emocji, zadowolenia i nie, zgody i niezgody, potwierdzaniem lub negowaniem prawdziwości stwierdzeń. Poznamy słowa: yes, no, say, phone, ring, hello, happy, sad i wyrażenia I’m happy , I’m sad.

PAŹDZIERNIK 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze z języka angielskiego na miesiąc październik 2020 roku znajdują się na stronach poszczególnych grup.

Piosenki do utrwalenia w domu, które można znaleźć na You Tube, wykorzystywane podczas zajęć w miesiącu październiku 2020 roku:

-Hello song. Simple song for kids ( Maple Leaf Learning )

-School supplies song for kids. What do you have? ( Fun Kids English )

-Rainbow, rainbow ( Mother Goose Club Kids Karaoke )

-Stand up, sit down. Action songs for children ( Fun Kids English )

Skip to content