Ramowy rozkład dnia

7.00-8.20 ZABAWY SWOBODNE, PRACA INDYWIDUALNA W MAŁYCH ZESPOŁACH.
8.20-8.30 ĆWICZENIA PORANNE, ZABAWY RUCHOWE,PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.
8.30-8.50 ŚNIADANIE.
8.50.-10.30 ZAJĘCIA I ZABAWY ORGANIZOWANE W SALI, W OGRODZIE LUB ZABAWY SWOBODNE, PRACA INDYWIDUALNA, ZAJĘCIA DODATKOWE 

10.30-12.10 ZAJĘCIA I ZABAWY ORGANIZOWANE W OGRODZIE, OBSERWACJA PRZYRODY.
12.10-12.30 POWRÓT Z OGRODU,PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.
12.30-12.50 OBIAD.
12.50-13.00 PRZYGOTOWANIE DO POPOŁUDNIOWEGO ODPOCZYNKU.
13.00-14.00 ODPOCZYNEK POOBIEDNI, SŁUCHANIE BAJEK, ZAJĘCIA DODATKOWE,

14.00-14.15 ZABAWA RUCHOWA.
14.15-14.25 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.
14.30-15.00 PODWIECZOREK.
15.00-17:00 ZABAWY SWOBODNE W SALI LUB W OGRODZIE, ZABAWY DYDAKTYCZNE, PRACA INDYWIDUALNA W MAŁYCH ZESPOŁACH,

Skip to content