Przedszkole nr 71 w Warszawie |

Wyniki ogólnopolskiego konkursu „Przedszkolaki odkrywają świat dinozaurów”

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za udział w naszym konkursie. Otrzymaliśmy aż 365 wyjątkowo kreatywnych i pięknych prac. Oto zwycięskie prace, w poszczególnych kategoriach: Kategoria 4 latki: Kategoria 5 latki:

Zbiorka na rzecz Ośrodka Dzikich Zwierząt „Marysieńka”

https://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/osrodek2.pnghttps://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/osrodek2.pngZbiorka na rzecz Ośrodka Dzikich Zwierząt „Marysieńka”

W dniach 20.03-28.04.2023 nasze przedszkole będzie prowadziło zbiórkę na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Marysieńka”. Celem Ośrodka jest niesienie pomocy wolno żyjącym ssakom, które są w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności, a zatem dzikim zwierzętom chorym, rannym, osieroconym, które wymagają tymczasowej opieki w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz przystosowania do samodzielnego życia. Chętne do pomocy osoby prosimy o przyniesienie używanych poszewek na poduszki lub kołdry, używanych koców, ręczników.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/11/miniatura.jpghttp://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/11/miniatura.jpghttp://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/11/miniatura.jpgNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Programu nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 750 zł z czego 1 250 zł na działania promujące czytelnictwo i 2 500 zł na zakup książek dla dzieci.

Żółty dzień w przedszkolu

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 – grupy II-V

PIERWSZY TEMAT MIESIĄCA: ME AND MY BAG: nazywamy przybory szkolne i zabawki, rozumiemy polecenia, rozwijamy rozumienie ze słuchu, odgrywamy historyjkę, rozumiemy sens piosenek, które śpiewamy. DRUGI TEMAT MIESIĄCA: JESIEŃ – nazywamy kolory, znamy cechy charakterystyczne jesieni, rozwijamy umiejętność odpowiadania na pytania. TRZECI TEMAT MIESIĄCA: Z KODUSIEM WŚRÓD MATEMATYKI ( innowacja pedagogiczna ) – znamy i nazywamy figury geometryczne, rozwijamy spostrzegawczość, pamięć i koncentrację.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 ( grupy II-V )

 ME AND MY BAG 1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, point to the…, show me…, please. 2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this? It’s… Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag. 3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki.

Zabawy na placu

KUCHENNE REWOLUCJE

INFORMACJE BIEŻĄCE

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY TURNUS I ,OD 3 DO 21 LIPCA 2023 Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą: https://wsparcie.um.warszawa.pl/zalecenia-zapewniania-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy Dzień otwarty dla rodziców i kandydatów do przedszkola – 13 marca 2023 o godzinie 16:00. Zapraszamy do obejrzenia przedszkola i udzielimy informacji na temat naszej działalności , oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2023/24. Drodzy Rodzice/Opiekunowie, ————————————- Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Młodzież Szkolną – powyżej 15. roku życia,.

1 2
Skip to content