Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – język angielski – październik 2020 ( grupy II-V )

 ME AND MY BAG

1.Point to the pencil with me! – nazywanie przyborów i zabawek, rozumienie poleceń. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, point to the…, show me…, please.

2.Emma i her bag – nazywanie przedmiotów, rozumienie historyjki, odpowiadanie na pytanie What’s this? It’s… Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag.

3.What’s in the bag?- budowanie zdań, ćwiczenie motoryki małej, spostrzegawczości, odgrywanie historyjki. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag.

4.What colour is your teddy? – nazywanie kolorów, spiewanie piosenki, reagowanie na polecenia. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag, red, yellow, blue, green.

5.It’s my blue robot – budowanie pełnych zdań, udzielanie odpowiedzi yes/no, współpraca z innymi. Slownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag, red, yellow, blue, green, what’s this?

6.Hello in Britain! – używanie pozdrowień, powitań, pożegnań. Słownictwo: pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag, red, yellow, blue, green, what’s this?, what’s your name?

7.Let’s do it again! – recytowanie rymowanki, pokazywanie czynności, nazywanie przedmiotów, wypowiadanie prostych zdań. Słownictwo: : pencil, book, crayons, robot, teddy, game, it’s…,it’s  time for … are you ready?, open your bag, red, yellow, blue, green, what’s this?, what’s your name?, look around.

8. Autumn – śpiewanie piosenki, ilustrowanie ruchem, używanie słownictwa  na temat jesieni. Słownictwo: trees, leaves are falling down, green, orange, brown, yellow, red.

— Weronika Sałata
Skip to content