INFORMACJE BIEŻĄCE


6 grudnia 2021 Dzień Czerwony, wszyscy ubieramy się na czerwono i świętujemy MIKOŁAJKI10 listopada 2021,  w przeddzień „ Święta Niepodległości”,  organizujemy w przedszkolu „ DZIEŃ POLSKI”:

  • Akcja „ Szkoła do hymnu” – wspólne śpiewanie w grupach  o godzinie 11:11,
  • Omówienie prezentacji  o Polsce ( prosimy  chętnych rodziców o wykonanie , wspólnie z dzieckiem ,prezentacji w wersji papierowej lub multimedialnej i dostarczenie lub przesłanie  na e-mail grupowy,
  • Menu „ Kuchnia polska”.

Drodzy Rodzice,
w ostatnim czasie, w mediach społecznościowych, pojawiły się informacje o incydentach pedofilskich w okolicach Stawów Cietrzewia i w Szkole Podstawowej nr 94. Bliskość terenu stawów i szkoły obliguje całą społeczność przedszkolną do wzmożonej czujności i ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom. Zwracam się do Państwa z prośbą o niewpuszczanie przez furtkę wejściową nieznajomych osób ,  które nie posługują się brelokiem wejściowym do przedszkola oraz każdorazowe informowanie pracowników przedszkola o osobach  zachowujących się w sposób budzący Państwa niepokój, a znajdujących się w pobliżu , bądź na terenie przedszkola.
Z poważaniem , 
Dorota Babiak dyrektor p71


13 października 2021 ” Dzień pomarańczowy”. Wszyscy ubieramy się ” na pomarańczowo”, bawimy się kolorem pomarańczowym, menu tego dnia ” pomarańczowe”.


Zgodnie z § 17  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 ze zm.) informujemy,  że w dniu 17.09.2021 w godz. 11:00-11:45 w obiekcie Przedszkole Nr 71 zlokalizowanym przy   ul. Śląskiej 50/52 zostanie przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19. W każdej grupie zostaną przeprowadzone pogadanki na temat zasad ewakuacji.


ZEBRANIA ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów na zebrania w poszczególnych grupach:

15.09.2021 gr I, III, IV godzina 17:00

16.09.2021 gr II, V godzina 17:00

zebrania będą prowadzone w reżimie sanitarnym ( maseczki , dystans społeczny, dezynfekcja rak przed wejściem do przedszkola), jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

20.09.2021 godzina 17:00, zapraszamy przedstawicieli trójek grupowych Rady Rodziców

zebranie będzie prowadzone w reżimie sanitarnym ( maseczki , dystans społeczny, dezynfekcja rak przed wejściem do przedszkola),


List Ministra Edukacji i Nauki – rozpoczęcie roku szkolnego

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2021/09/listministraedukacjiinaukirozpoczecierokuszkolnego20212022.pdf


List Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do dyrektorów, nauczycieli i rodziców. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/list-prezydenta-m-st-warszawy-do-rodzicow-i-rad-rodzicow


30, 31 SIERPNIA 2021 ORGANIZUJEMY DNI ADAPTACYJNE DLA DZIECI 3 LETNICH, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA OD WRZEŚNIA 2021. ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI W GODZINACH 10:00-12:00 NA ZAPOZNANIE Z PRZEDSZKOLEM I WSPÓLNE ZABAWY


Skip to content