Rekrutacja

REKRUTACJA OPIEKA WAKACYJNA 2020

link do strony:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu. Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji. Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły. 

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola.  Orginały wnisoków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjmujemy  drogą elektroniczną e-mail: p71@edu.um.warszawa.pl , można również  nadać pocztą.  Należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

link do strony:http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA I RODZICÓW 5 MARCA 2020 W GODZINACH 15:00-17:00. W tym dniu można będzie obejrzeć przedszkole i  złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami. Pani dyrektor będzie udzielać wszelkich informacji o rekrutacji i działalności edukacyjnej przedszkola.