Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2021/2022

Link do rejestracji kandydatów do przedszkola, w elektronicznym systemie rekrutacji

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action


Kryteria rekrutacji ( aby odczytać należy otworzyć poniższy link)

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2021/02/kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_0.pdf


Harmonogram rekrutacji ( aby odczytać należy otworzyć poniższy link)

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2021/02/harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022.pdf