Grupa IV

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik 2023

  1. Wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; kształtowanie świadomości stopnia pokrewieństwa z członkami rodziny
  2. Zapoznanie z zasadami panującymi w ruchu drogowym; poznanie zasad zachowania się  wobec dorosłej nieznajomej osoby, zaznajomienie z numerami alarmowymi; kształtowanie umiejętności podawania swoich danych osobowych
  3. Zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie zachodzące podczas różnych pór roku; zaznajomienie z popularnymi gatunkami drzew, zapoznanie z darami jesieni z sadu i ogrodu, zachęcanie do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania
  4. Kształtowanie twórczej postawy; doskonalenie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych; kształtowanie umiejętności zauważania i kontynuowania powtarzających się sekwencji w układzie, nabywanie umiejętności kodowania regularności rytmicznej

Dziękujemy za niespodziankę na Dzień chłopaka

Koncert Podróż muzyczna po Europie 🎶

Serdecznie dziękujemy mamie Ali R. za zorganizowanie kreatywnego zajęcia na temat Zabawki z recyklingu 🗞 🎈

Zajęcia z Panią pedagog – orientacja w schemacie własnego ciała

Urodziny Ani 🎂 🎈

Ćwiczenia ewakuacji

Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkami

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Układamy domino obrazkowe

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc wrzesień 2023

  1. Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie; kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej oraz doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole
  2. Kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni, uwrażliwienie na potrzeby innych; rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych oraz kształtowanie umiejętności wyrażania ich za pomocą słów, mimiki twarzy, ruchu i ekspresji plastycznej
  3. Rozwijanie pozytywnego wizerunku dzieci; kształtowanie u dzieci wiary w siebie i własne możliwości
  4. Utrwalenie charakterystycznych cech pór roku; poznanie wyglądu i charakterystycznych cech owoców i warzyw

Skip to content