Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik:

 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie
 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania przyrody
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw
 • poznawanie i nazywanie wybranych części ciała
 • zapoznanie z narządami zmysłów
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • wzbogacenie doświadczeń plastycznych

Koncert,, Wędrówki muzyczne po Europie „

Świętujemy Dzień Chłopaka

Dzień Jabłka

Pani Jesień odwiedziła Naszych Przedszkolaków

Jesienne drzewo – praca plastyczna

Poznajemy dary jesieni

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Międzynarodowy Dzień Kropki

Praca plastyczna – sygnalizator świetlny

Nasze zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Zajęcia z rytmiki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2023

 • zapoznanie dzieci z nauczycielem
 • poznanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka
 • rozpoznanie swojego znaczka w różnych miejscach w sali
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • zachęcenie do zwracania się do siebie po imieniu
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
 • uwrażliwienie na piękno przyrody
 • poznanie ciekawostek dotyczących zwierząt leśnych

Skip to content