Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad 2022

 • Poznanie zjawisk atmosferycznych
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, które mają wpływ na nasze zdrowie, poznanie zawodu stomatologa
 • Zapoznanie się z potrzebami zwierząt domowych oraz zawodu weterynarza

Zajęcia sensoryczne listopad

W ogrodzie

Zajęcia plastyczne listopad

Teatrzyk ” Sposób na odwagę”

Zajęcia dydaktyczne listopad

Zajęcia sensoryczne listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2022

 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie
 • zapoznanie się z wyglądem dyni, kształtowanie opisywania go słowami
 • rozpoznawanie wyglądu i smaku i koloru owoców i warzyw
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych, określa rozmiar duży mały
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • wzbogacenie doświadczeń plastycznych

Zajęcia Kulinarne październik

Zajęcia sensoryczne październik

Zajęcia plastyczne październik

Teatrzyk ” Złota rybka”

Pierwszy spacer

Zajęcia dydaktyczne październik

Zajęcia plastyczne wrzesień

Innowacja Eko Kraina wrzesień

Zajęcia kulinarne wrzesień

Zajęcia sensoryczne

Zajęcia dydaktyczne wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2022

 • Zapoznanie dzieci z nauczycielem.
 • Poznanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych.
 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka.
 • Rozpoznanie swojego znaczka w różnych miejscach w sali.
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • Zachęcenie do zwracania się do siebie po imieniu.
Skip to content