Konkurs on-line „Uśmiechnięta Dynia”

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego
on-line „Uśmiechnięta dynia”

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 71 ul. Śląska 50/52 w Warszawie.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie do zaprezentowania zdolności
  i umiejętności plastycznych, pobudzanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej, a także popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
 3. Warunki uczestnictwa:
 4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 71
 5. Praca przestrzenna z wykorzystaniem dyni, technika dowolna
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć fotografię jednej indywidualnej pracy
 7. Do nadesłanej fotografii pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą wyłącznie imię autora
 8. Wysłanie fotografii wykonanej pracy na maila grupowego do swojego wychowawcy do 18.10.2021 (poniedziałek)
 9. Kryterium oceny prac: Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania.
 10. Termin składania prac: 18.10.2021 (poniedziałek)
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.10.2021 (środa)
 12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom
 13. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu Pani Pauliny Marczak (wychowawca grupy V)

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZĘ TWÓRCZYCH POMYSŁÓW
ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!

Skip to content