INFORMACJE BIEŻĄCE

Drodzy Rodzice!

w dniu 26.09.2022 planujemy przeprowadzić próbną ewakuację. Pogadanki o zasadach ewakuacji przeprowadzą nauczyciele w grupach. W załączeniu pismo informujące do staży pożarnej.

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/09/Pismo-ewakuacja.pdf


Wspólnie z Parafialnym Caritasem Misjonarze Saletyni Warszawa Włochy organizujemy pomoc dla Ukrainy.

ZBIERAMY

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWĄ:

 • Makaron
 • Ryż
 • Kasza
 • Konserwy (mielonki, ryby itp.)
 • Warzywa i owoce w puszkach ( marchewka, groszek, kukurydza, fasola, brzoskwinie itp.)
 • Zupy w proszku w tym „chińskie”
 • Słoiczki z obiadami dla dzieci
 • Kaszki dla dzieci

ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ:

 • Podpaski/tampony
 • Pampersy każdy rozmiar
 • Chusteczki nawilżane

ARTYKUŁY PLASTYCZNE:

 • Kredki/mazaki
 • Plastelina/ciastoliny itp.
 • Kolorowanki

ZABAWKI NOWE LUB W DOBRYM STANIE

PLUSZAKÓW NIE PRZYJMUJEMY

Artykuły prosimy pozostawiać w pojemnikach znajdujących się przed wejściem do przedszkola.


Drodzy Rodzice kandydatów do przedszkola,

07.03.2022 o godzinie 17:00 zapraszam na spotkanie otwarte, przez aplikację Teams, rodziców/opiekunów kandydatów do przedszkola. Osoby , które chcą wziąć udziału w spotkaniu ,bardzo proszę o przesłanie na e-mail : p71@edu.um.warszawa.pl , w terminie do 03.03.2022, zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem uczestnika . W informacji zwrotnej, na Państwa e-mail, zostanie przesłany link do spotkania, podczas którego omówię zasady , harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023, udzielę również informacji na temat organizacji pracy przedszkola.

Z poważaniem, Dorota Babiak dyrektor Przedszkola nr 71


TERMINY DYŻURÓW WAKACYJNYCH 2022

W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w terminie od 16.08 do 31.08.2022

Aby zapoznać się z terminami dyżurów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych należy otworzyć link:

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18340117/Terminy+dy%C5%BCur%C3%B3w+PRZEDSZKOLA_wakacje+2022.pdf/f09d2065-e3d6-f707-6d1a-0ec9f73c1c85?t=16431050121816 grudnia 2021 Dzień Czerwony, wszyscy ubieramy się na czerwono i świętujemy MIKOŁAJKI10 listopada 2021,  w przeddzień „ Święta Niepodległości”,  organizujemy w przedszkolu „ DZIEŃ POLSKI”:

 • Akcja „ Szkoła do hymnu” – wspólne śpiewanie w grupach  o godzinie 11:11,
 • Omówienie prezentacji  o Polsce ( prosimy  chętnych rodziców o wykonanie , wspólnie z dzieckiem ,prezentacji w wersji papierowej lub multimedialnej i dostarczenie lub przesłanie  na e-mail grupowy,
 • Menu „ Kuchnia polska”.

Drodzy Rodzice,
w ostatnim czasie, w mediach społecznościowych, pojawiły się informacje o incydentach pedofilskich w okolicach Stawów Cietrzewia i w Szkole Podstawowej nr 94. Bliskość terenu stawów i szkoły obliguje całą społeczność przedszkolną do wzmożonej czujności i ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom. Zwracam się do Państwa z prośbą o niewpuszczanie przez furtkę wejściową nieznajomych osób ,  które nie posługują się brelokiem wejściowym do przedszkola oraz każdorazowe informowanie pracowników przedszkola o osobach  zachowujących się w sposób budzący Państwa niepokój, a znajdujących się w pobliżu , bądź na terenie przedszkola.
Z poważaniem , 
Dorota Babiak dyrektor p71


13 października 2021 ” Dzień pomarańczowy”. Wszyscy ubieramy się ” na pomarańczowo”, bawimy się kolorem pomarańczowym, menu tego dnia ” pomarańczowe”.


Zgodnie z § 17  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 ze zm.) informujemy,  że w dniu 17.09.2021 w godz. 11:00-11:45 w obiekcie Przedszkole Nr 71 zlokalizowanym przy   ul. Śląskiej 50/52 zostanie przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19. W każdej grupie zostaną przeprowadzone pogadanki na temat zasad ewakuacji.


ZEBRANIA ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów na zebrania w poszczególnych grupach:

15.09.2021 gr I, III, IV godzina 17:00

16.09.2021 gr II, V godzina 17:00

zebrania będą prowadzone w reżimie sanitarnym ( maseczki , dystans społeczny, dezynfekcja rak przed wejściem do przedszkola), jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

20.09.2021 godzina 17:00, zapraszamy przedstawicieli trójek grupowych Rady Rodziców

zebranie będzie prowadzone w reżimie sanitarnym ( maseczki , dystans społeczny, dezynfekcja rak przed wejściem do przedszkola),


List Ministra Edukacji i Nauki – rozpoczęcie roku szkolnego

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2021/09/listministraedukacjiinaukirozpoczecierokuszkolnego20212022.pdf


List Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do dyrektorów, nauczycieli i rodziców. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/list-prezydenta-m-st-warszawy-do-rodzicow-i-rad-rodzicow


30, 31 SIERPNIA 2021 ORGANIZUJEMY DNI ADAPTACYJNE DLA DZIECI 3 LETNICH, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA OD WRZEŚNIA 2021. ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI W GODZINACH 10:00-12:00 NA ZAPOZNANIE Z PRZEDSZKOLEM I WSPÓLNE ZABAWY


Skip to content