INFORMACJE BIEŻĄCE

13 października 2021 ” Dzień pomarańczowy”. Wszyscy ubieramy się ” na pomarańczowo”, bawimy się kolorem pomarańczowym, menu tego dnia ” pomarańczowe”.


Zgodnie z § 17  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 ze zm.) informujemy,  że w dniu 17.09.2021 w godz. 11:00-11:45 w obiekcie Przedszkole Nr 71 zlokalizowanym przy   ul. Śląskiej 50/52 zostanie przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19. W każdej grupie zostaną przeprowadzone pogadanki na temat zasad ewakuacji.


ZEBRANIA ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów na zebrania w poszczególnych grupach:

15.09.2021 gr I, III, IV godzina 17:00

16.09.2021 gr II, V godzina 17:00

zebrania będą prowadzone w reżimie sanitarnym ( maseczki , dystans społeczny, dezynfekcja rak przed wejściem do przedszkola), jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

20.09.2021 godzina 17:00, zapraszamy przedstawicieli trójek grupowych Rady Rodziców

zebranie będzie prowadzone w reżimie sanitarnym ( maseczki , dystans społeczny, dezynfekcja rak przed wejściem do przedszkola),


List Ministra Edukacji i Nauki – rozpoczęcie roku szkolnego

http://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2021/09/listministraedukacjiinaukirozpoczecierokuszkolnego20212022.pdf


List Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do dyrektorów, nauczycieli i rodziców. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/list-prezydenta-m-st-warszawy-do-rodzicow-i-rad-rodzicow


30, 31 SIERPNIA 2021 ORGANIZUJEMY DNI ADAPTACYJNE DLA DZIECI 3 LETNICH, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA OD WRZEŚNIA 2021. ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI W GODZINACH 10:00-12:00 NA ZAPOZNANIE Z PRZEDSZKOLEM I WSPÓLNE ZABAWY


Skip to content