Dorota Babiak | Author Archive |

KUCHENNE REWOLUCJE

INFORMACJE BIEŻĄCE

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY TURNUS I ,OD 3 DO 21 LIPCA 2023 Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą: https://wsparcie.um.warszawa.pl/zalecenia-zapewniania-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy Dzień otwarty dla rodziców i kandydatów do przedszkola – 13 marca 2023 o godzinie 16:00. Zapraszamy do obejrzenia przedszkola i udzielimy informacji na temat naszej działalności , oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2023/24. Drodzy Rodzice/Opiekunowie, ————————————- Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Młodzież Szkolną – powyżej 15. roku życia,.

Informacje COVID 19

Drodzy Rodzice, poniżej aktualne wytyczne i zasady bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w przedszkolu od 01.04.2022 https://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/04/wytycznezachowaniabezpieczenstwazdrowotnegogisdlaprzedszkolioddzialowprzedszkolnychwszkolepodstawowej.pdf https://p71.waw.pl/wp-content/uploads/2022/04/zasady-bezpieczenstwa-01.04.2022.pdf Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach. https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-i-placowkach-od-wrzesnia ————————————————————————————————

Historia przedszkola Wrzesień, 2020 rok… ————————————————————————————————————— Dzięki szczególnemu zaangażowaniu Zarządu Dzielnicy oraz Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy , 1 września 2009r., ukończono rozbudowę placówki trwającą 2 lata.Funkcję dyrektora przedszkola , od 1 marca 2004, pełni Pani Dorota Babiak. Zarządzanie i organizacja. Przedszkole posiada jasno określone i akceptowane przez społeczność placówki, kierunki i cele działania. Kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej. Dzięki ukończonej rozbudowie przedszkole zapewnia warunki do realizacji.

Skip to content